A Pentelei Molnár János Szakképző Iskola az Új Széchényi terv Társadalmi Megújulás Operatív Program pályázati felhívásával élet és sikeresen pályázott a

Pentelei „ahol mindenki számít”!

TÁMOP-3.3.9.B – 12/2 – 2012-0012 azonosító számú pályázatával.

 

 

  1. | 10. | 27.

Pentelei Molnár János Szakképző Iskola

PENTELEI MOLNÁR JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

 

Sajtóközlemény

Sikeresen zárult a Pentelei „ahol mindenki számít” című program!

 

A TÁMOP 3.3.9.-12/1-2012-0012 pályázatunk 2015.január 30-án sikeresen lezárult. A megvalósított program keretében 24 tanulónk számára egyéni fejlesztési programot valósítottunk meg, amelynek során lehetőséget kaptak arra, hogy a hátrányaikat kompenzálva sikeresen tudják választott szakmájukat megszerezni és ennek segítségével, pályakezdőként elhelyezkedni a munka világában

 

A programban egy olyan új képzési módszertant dolgoztunk ki és alkalmaztunk, amely moduláris módon egészítette ki az iskola pedagógiai programját. Ennek keretében kompetenciamérés során választottuk ki a programba bevont tanulókat, akik számára egyéni fejlesztési terveket készítettünk, és mentorok segítségével segítettük a folyamatos és jól dokumentált fejlődésüket.

Ehhez szükséges volt, hogy a meglévő pedagógiai programunkat átdolgozzuk, és azt beillesszük az iskola mindennapi működésébe.

Nagy sikert aratott a tanulók között a játékdélutánok bevezetése, az iskolai táborok és kirándulások szervezése.

A program keretében több alkalommal nyílt napok keretében ismertettük meg az iskolánkban alkalmazott módszereket a szülőkkel és gyerekekkel, remélve, hogy a következő tanévben ismerősként tudjuk őket üdvözölni iskolánkban.

Reméljük, hogy a megvalósított programunk hosszabb távon széles körben ismertséget szerez a fiatalok körében, akik szívesen választják majd iskolánkat.

 

 

Pályázat keretében megjelent hirdetések:

Megszakítás