Szakiskola

Néhány meghökkentő kérdés, amire a válaszunk IGEN!

 • Tényleg 35 percesek az órák?
 • Választhatok, hogy 8 és 9 óra között mikor érek be az iskolába?
 • Valóban van egy tanár, aki minden héten egy alkalommal csak rám figyel?
 • Végre olyan tempóban haladhatok a közismereti tárgyakból, ahogy nekem jó?
 • Meghallgatják a véleményemet?
 • Nem szeretek énekelni, mégis olyan órát tartanak, ami érdekes számomra?

A válasz IGEN!

Részszakképesítéses képzések:

Konyhai kisegítő,

Vendéglátó eladó,

Lóápoló és gondozó,

Szobafestő,

Falusi vendéglátó,

Kistermelői élelmiszerelőállító

Teljes szakképesítéses képzések:

Családi gazdálkodó,

Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó

A képzések részletes leírása lejjebb található!

 

 

 

A tanulásban akadályozott fiatalok szakképző iskola-típusa a szakiskola. Itt speciális segítséget kapnak a szakma tanulásához, a munkakörök betöltéséhez.  A speciális nevelés két alapelvre épül: az egyéni bánásmód és az egyéni haladás elvére. Folyamatos a praktikus ismeretek oktatása, a kommunikációs és szociális képességek fejlesztése.

Kiemelt feladatunk, hogy a tanulók a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges ismereteket megszerezzék.  Alapvető fontosságú a szakma iránti szeretet kialakítása, a minőségi munkavégzésre való nevelés.

Egy középiskolai év… ahol Te vagy a középpontban!

Minden középiskolai iskolatípus első éve

egy egyedülálló mentálhigiénés évvel indul,

az Arany Iránytű Programmal.

Részletek ITT!

 

 

Részszakképesítéses képzések:

Bemeneti feltétel: 8. általános

Kimenet: OKJ bizonyítvány (részszakképesítés)

Képzéseink:

1. Konyhai kisegítő

  • Képzési idő: 2 év (enyhe értelmi fogyatékosság esetén 3 év)
  • Szakmakód: 21 811 01
  • A Konyhai kisegítő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Alapvető feladata a szakács munkájának segítése, kiegészítése. Munkaterülete a konyha és helyiségei. Előkészíti a tevékenységéhez szükséges helyiségeket, gépeket, berendezéseket, eszközöket, kézi szerszámokat, anyagokat, gondoskodik a tisztántartásukról. Fenntartja a konyha rendjét, takarít, mosogat, az ételek jellegének megfelelően előkészíti a nyers- és feldolgozott élelmiszereket. Alkalmazza a konyhatechnológiai műveleteket.
  • Fő tantárgyak:
   • Általános élelmiszerismeret
   • Élelmiszerbiztonságról általában
   • Vendéglátás higiéniája
   • Ételkészítési ismeretek alapjai elmélet és gyakorlat

2. Vendéglátó eladó

  • Képzési idő: 3 év (enyhe értelmi fogyatékosság esetén 4 év)
  • Szakmakód: 31 811 04
  • A Vendéglátó eladó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: A vendéglátó eladó a cukrászdák, kávézók, eszpresszók, ételbárok, bárok, gyors-étkezőhelyek, hidegbüfék, büfék, falatozók szakembere. Reggeli- és uzsonnaételeket, gyorsételeket, hidegkonyhai készítményeket, salátákat készít és értékesít helyben és elvitelre.
   Feladata továbbá az értékesítő munkák szakszerű ellátása, vitrineket, kínáló polc és pultrendszereket rendez, kávét és teát főz, alkoholmentes és alkoholos italokat készít. Cukrászkészítmények, fagylaltok befejező műveleteit végzi, pultkiszolgálást és felszolgálást végez.
  • Fő tantárgyak:
   • Általános élelmiszerismeret
   • Élelmiszerek a gyakorlatban
   • Élelmiszerbiztonság alapjai
   • Vendéglátás higiénéje
   • Értékesítés elmélete és gyakorlata

 

 1. Lóápoló és gondozó

  • Képzési idő: 2 év (enyhe értelmi fogyatékosság esetén 3 év)
  • Szakmakód: 21 621 01
  • A Lóápoló és gondozó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Biztosítja a ló szakszerű gondozását, takarmányozását. Kialakítja a ló optimális tartási körülményeit. Elvégzi a tenyésztéssel kapcsolatos gyakorlati feladatokat. Részt vesz a ló napi mozgatási feladatainak ellátásában.
  • Fő tantárgyak:
   • Tartás és takarmányozás elmélet és gyakorlata
   • Anatómia és egészségtan elmélet és gyakorlata
   • Lótenyésztés elmélet és gyakorlata
   • Gazdálkodási ismeretek

 


 1. Szobafestő

  • Képzési idő: 2 év (enyhe értelmi fogyatékosság esetén 3 év)
  • Szakmakód: 21 582 01
  • A Szobafestő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: A Szobafestő feladata lakóépületek, közintézmények, felépítmények falfelületeinek festése, tapétázása. Ismernie kell a falfelületek vizsgálatát, előkészítését, előkezelését, bevonatrendszerek felépítését, tapéták fajtáit, és azok felhelyezésére vonatkozó utasításokat.
  • Fő tantárgyak:
   • Építőipari alapismeretek elmélet és gyakorlat
   • Falfelület festése, díszítése elmélet és gyakorlat
   • Tapétázási munkák elmélet és gyakorlat

 


 1. Falusi vendéglátó

  • Képzési idő: 3 év (enyhe értelmi fogyatékosság esetén 4 év)
  • Szakmakód: 31 541 15
  • A Falusi vendéglátó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Falusi vendéglátóként komplex szolgáltatást (szállásadás, étkeztetés, programszervezés, stb.) biztosít. A tevékenység során figyelembe veszi környezetének hagyományait, népművészeti lehetőségeit. Saját takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. Gyűjti és szelektíven kezeli a családban, a munkahelyén keletkező hulladékot.
  • Fő tantárgyak:
   • Üzemgazdasági, ügyviteli ismeretek
   • Vendéglátás, idegenforgalom elmélet és gyakorlat
   • Falusi vendégfogadás alapjai
   • Falusi vendégfogadás gyakorlat

 


 1. Kistermelői élelmiszerelőállító

  • Képzési idő: 3 év (enyhe értelmi fogyatékosság esetén 4 év)
  • Szakmakód: 31 541 18
  • A Kistermelői élelmiszerelőállító szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Kistermelői élelmiszerelőállítóként komplex feladatokat végez. Tevékenységi körének megfelelően az alapanyag előállításán keresztül a feldolgozáson át, az elkészített élelmiszer értékesítéséig. A tevékenység során figyelembe veszi környezetének hagyományait, a tájegység jellegéből adódó egyedi lehetőségeket.
   Munkája során betartja a mindenkor érvényben lévő jogszabályi előírásokat, különös figyelmet fordít a higiéniai-, munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokra. Az általa előállított élelmiszeripari termékeket az előállítás helyének megfelelő régión belül vagy a régióhoz közel értékesíti, mely történhet piacon, a kistermelő által végzett házhozszállítással, vagy vendégasztal szolgáltatás keretében
  • Fő tantárgyak:
   • Áruismeret
   • Mikrobiológia
   • Táplálkozásélettan
   • Tartósítás elmélet és gyakorlat
   • Zöldség-, gyümölcsfeldolgozás elmélet és gyakorlat
   • Húsipar alapjai elmélet és gyakorlat
   • Sütő-, cukrászipar, Édesipar alapjai elmélet és gyakorlat
   • Sörkészítés, Gyümölcsbor-, párlatkészítés
   • Erjedésipari gyakorlat
   • Tejtermékek előállítása
   • Sajt és túrókészítés elmélet és gyakorlat
   • Üzemgazdasági, ügyviteli ismeretek

 

 

Teljes szakképesítéses képzések:

Bemeneti feltétel: 8. általános

Kimenet: OKJ bizonyítvány

Képzéseink:


 1. Családi gazdálkodó

  • Képzési idő: 4 év (enyhe értelmi fogyatékosság esetén 5 év)
  • Szakmakód: 34 814 01
  • A Családi gazdálkodó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: A családi gazdálkodó a családi gazdálkodási rendszerben, elsősorban őstermelői körülmények között megszervezi, irányítja és elvégzi a kertészeti növények termelésével, a gazdasági és egyéb háziállatok tartásával, gondozásával, a termékek értékesítésre előkészítésével, értékesítésével kapcsolatos munkákat. Intézkedik a készletek, ételek, italok, takarmányok, vegyszerek stb. beszerzéséről, tárolásáról. Családellátóként elsődleges feladata saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek nevelése, gondozása, beteg családtagjainak ápolása. Ismeretei birtokában képes idegen családok háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletének ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésére. Egyéneknek, családok, közösségek tagjainak mindennapi életük viteléhez segítséget nyújt (takarítás, gyermek- és beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, állatgondozási, kertészeti munkák stb.). Saját takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. Gyűjti és szelektíven kezeli a családban, a munkahelyén keletkező hulladékot.
  • Fő tantárgyak:
   • Élelmiszerek és táplálkozási, ételkészítési alapismeretek
   • Családellátás, – gondozás
   • Lakókörnyezet kialakítás
   • Család- és háztartás-ellátási gyakorlat
   • Üzemgazdasági, ügyviteli ismeretek
   • Napi tevékenységek gyakorlata
   • Varrási, kézimunkázási alapismeretek elmélet és gyakorlat
   • Kertművelés, kertészeti termékfeldolgozás
   • Állattartás, állati termékfeldolgozás elmélet és gyakorlat

 


 1. Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó

  • Képzési idő: 4 év (enyhe értelmi fogyatékosság esetén 5 év)
  • Szakmakód: 34 541 08
  • A Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Kistermelői élelmiszerelőállítóként komplex feladatokat végez. Tevékenységi körének megfelelően az alapanyag
   előállításán keresztül a feldolgozáson át, az elkészített élelmiszer értékesítéséig.
   A tevékenység során figyelembe veszi környezetének hagyományait, a tájegység jellegéből adódó egyedi lehetőségeket. Munkája során betartja a mindenkor érvényben lévő jogszabályi előírásokat, különös figyelmet fordít a higiéniai-, munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokra. Az általa előállított élelmiszeripari termékeket az előállítás helyének megfelelő régión belül vagy a régióhoz közel értékesíti, mely történhet piacon, a kistermelő által végzett házhozszállítással, vagy vendégasztal szolgáltatás keretében.
   Falusi vendéglátóként komplex szolgáltatást (szállásadás, étkeztetés, programszervezés, stb.) biztosít. A tevékenység során figyelembe veszi környezetének hagyományait, népművészeti lehetőségeit.
  • Fő tantárgyak:
   • Áruismeret
   • Mikrobiológia
   • Táplálkozásélettan
   • Tartósítás elmélet és gyakorlat
   • Zöldség-, gyümölcsfeldolgozás elmélet és gyakorlat
   • Húsipar alapjai elmélet és gyakorlat
   • Sütő-, cukrászipar alapjai, Édesipar alapjai elmélet és gyakorlat
   • Sörkészítés, Gyümölcsbor-, párlatkészítés
   • Erjedésipari gyakorlat
   • Tejtermékelőállítás
   • Sajt és túrókészítés elmélet és gyakorlat
   • Üzemgazdasági, ügyviteli ismeretek
   • Vendéglátás, idegenforgalom elmélet és gyakorlat
   • Falusi vendégfogadás alapjai elmélet és gyakorlat