Szakiskola

Felvételi jegyzék 2019

Letölthető az alábbi gombra kattintva.

Néhány meghökkentő kérdés, amire a válaszunk IGEN!

 • Tényleg 35 percesek az órák?
 • Választhatok, hogy 8 és 9 óra között mikor érek be az iskolába?
 • Valóban van egy tanár, aki minden héten egy alkalommal csak rám figyel?
 • Végre olyan tempóban haladhatok a közismereti tárgyakból, ahogy nekem jó?
 • Meghallgatják a véleményemet?
 • Nem szeretek énekelni, mégis olyan órát tartanak, ami érdekes számomra?

A válasz IGEN!

Rész szakképesítés

A tanulásban akadályozott fiatalok szakképző iskolatípusa a Szakiskola, mely a gyógypedagógiai intézmény része, középfokú nevelési–oktatási intézmény. Az alapfokú gyógypedagógiai nevelő–oktató munka eredményeire támaszkodva differenciált segítséget nyújt aszakma tanulásához, valamint a szakképesítés munkaterületéheztartozó legjellemzőbb munkakörök betöltéséhez szükségeskompetenciák elsajátításához. Felkészíti tanulóikat az egész életen át tartó tanulásra, a tanulók társadalmi beilleszkedésére.

A speciális nevelés az egyéni bánásmód és az egyéni haladás elvére épül, melyben folyamatos a praktikus ismeretek oktatása, a kommunikációs és szociális képességek fejlesztése. Kiemelt feladatunk, hogy a tanulók a munkába álláshoz és életkezdéshez szükséges ismereteket is megszerezzék. Ennek alapvető fontosságú eszköze a szakma iránti szeretet kialakítása, a minőségi, pontos munkavégzésrenevelés.

A fiatalok munkanélkülisége ellen az egyik lehetséges eszköz az iskolázottság, aszakképesítés megszerzése. Fontos törekvésünk, hogy az Szakiskola felkészítő, nevelő-oktató munkája összhangban legyen a munkaerő–piaci igényekkel és követelményekkel. A tudásalapú társadalom új kihívásokat, elvárásokat jelent intézményünk számára is.

A lehetőségekhez képest minden felvett tanulónk számára szakmát, megélhetést jelentő szakképesítést kívánunk biztosítani. Törekszünk arra, hogy minél kisebb legyen a lemorzsolódás. Eltökélt szándékunk, hogy tanulóink olyan tudásra, erkölcsi normákrategyenek szert, amelyek alkalmassá teszik őket a munkahelyen való beilleszkedésre, a közösségi életre, ahol alkalmazni tudják a kulturált viselkedés szabályait. Képesek legyenek érdekeik érvényesítésére, eredménnyel, sikeresen helyezkedjenek el szakmájukban. A speciális szakiskolának, a benne folyó pedagógiai tevékenységnek elsősorban a fiatalok szakemberré válásának előkészítését, a munkára, a szakmai hivatásra való nevelését kell szolgálnia, mindazon diákélményekkel együtt melyek meghatározói ennek a korosztálynak, társadalmi beilleszkedésüknek.

Képzéseink:

 • 21 811 01 Konyhai kisegítő 
 • 31 811 04 Vendéglátó eladó
 • 21 542 01 Lakástextil készítő
 • 21 542 02 Textiltermék-összeállító
 • 21 621 01 Lóápoló és gondozó
 • 21 582 01 Szobafestő
 • 31 541 15 Falusi vendéglátó
 • 31 541 18 Kistermelői élelmiszer előállító