Dobbantó program

16. évüket betöltött fiataloknak,

akiknek nem sikerült befejezni

a 8. osztályos tanulmányaikat.

A program keretében, a Műhelyiskola elvégzésével

rész-szakképesítést

szerezhetsz.

Érde Amennyiben megjön a kedve a tanuláshozTisztelt Intézményvezető!

Kedves Diákok, Szülők!

 

Iskolánk, a Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola, Szakképző Iskola Szakiskola és Gimnázium Dobbantó Programjáról olvashatnak.

Kiket várunk?

A Program szeretettel várja azokat a 16. életévüket betöltött fiatalokat, akiknek nem sikerült befejezni általános iskolai tanulmányait.

A hozzánk érkező diákok, fiatalok gyakran éltek meg nehézséget, sikertelenséget tanulási folyamataikban, ezért keresnek más lehetőséget, megoldást problémáikra. A Pentelei rugalmas tanulási utakat kínál 25 éve rendületlenül.

Mi a lehetőség?

A program első részét a mentorálás és lelki segítségnyújtás mellett alapfokú számolási, szövegértési készségfejlesztés, valamint szakmai ismerkedő, pályaorientációs foglalkozások alkotják.

A Dobbantóban mentor tanár közreműködésével minden tanuló egyéni, a saját képességeinek és terveinek megfelelő fejlesztést kap.  Ezt követően a fiatalok a Műhelyiskola keretei között rész-szaképesítést szerezhetnek építőipari, vendéglátás vagy mezőgazdasági területek valamelyikén.

Milyen végzettséget adunk?

A tanuló a szakmai ismeretek elsajátítása után rész szakképesítést tanúsító bizonyítványt szerezhet, ami legalább egy munkakör betöltésére képesít. Amennyiben a tanulónak megjön a kedve a tanuláshoz, van lehetőség szakképző iskolai keretek között teljes szakképesítést szerezni.

Hogyan segítünk?

Figyelembe vesszük minden esetben a fiatalok személyes és családi körülményeit, rugalmas munkarend kialakításával segítve és támogatva az esetleges alkalmi munkavállalás lehetőségét is.

A programban részt vevő tanulók ösztöndíjban részesülnek.

További információval állunk rendelkezésükre a peneteleiszakkepzo@gmail.com email címen, 25/502-940-es 70/421-8408 telefonszámokon.

 Érdeklődésüket várom szeretettel Keszi Éva,a Dobbantó Program vezetője

 

Megszakítás