Személyes segítő

Támogatás, figyelem, szeretet...

(mentor rendszer)

Bővebben

Különleges konfliktuskezelés

Megbeszélés, feloldás, békés megoldás...

(resztoratív konfliktuskezelés)

Bővebben

Élmény foglalkozások

Szórakozás, tapasztalati tanulás, Aha-élmény...

Hamarosan

Kis létszámú tanulói csoportok

Tanulói csoportok

Csoportmunka, hatékony ismeretátadás és ellenőrzés

Hamarosan

Tudásszint szerveződő közismeret

Motiváció, sikerélmény, kooperáció

Hamarosan

Projektoktatás

Élmény, különleges témakörök, frontális munka kiiktatása

Hamarosan

Iskolánkról

Szakember születik

Történetünk

Élmény foglalkozások

Tudásszint szerint szerveződő közismeret

l

Kis létszámú tanulói csoportok

Penteleiség

 

Diákközpontúság + Váááuuu + Egyediség = Penteleiség

Mentorálás

Mivel iskolánk személyközpontú, a mentor-mentorált kapcsolat kölcsönös választás alapján jön létre. A kezdeti időszakban, amikor az újonnan érkezett még nem ismer senkit, minden diák ideiglenes mentort kap, majd ezen időszak lejártával szabadon választhat tanárai közül.

Tanulást segítő program

A motiváció hiányából eredően a tanulásra képtelen diákok visszaintegrálása az oktatási folyamatba a belső hajtóerő felélesztése által.

Alaptézis:

Az a gyerek, amelyik nem akar tanulni, azt nem lehet tanítani.

Resztoratív szemlélet

Mit jelent, hogy resztoratív?

A kifejezés a „restore”, újjáépítés szóból ered. Arra utal, hogy amikor konfliktushelyzet alakul ki, az egy egyensúlyi állapot megbillenését jelzi. A resztoratív szemlélet és módszer az egyensúly visszaállítását, újjáépítését szolgálja.