Iskolánk erőssége, hogy meg tudja tartani a marginalizálódott gyerekeket az iskolarendszerben. Az oktatási rendszer hátránya viszont az, hogy nem tudja a piacképes tudást  megfelelő módon átadni, azaz diákjaink az itt szerzett tudással csak kismértékben tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Ezzel a problémával már régóta küzdünk. Ezért e pályázat segítségével a hátránykompenzáció terén új, innovatív lehetőséget szeretnénk nyújtani diákjainknak, hogy önerőből, de tanári segítséggel elsajátítsák azokat a kompetenciákat, melyek segítségével képesekké válnak tanulni; nagyobb megértésre tesznek szert és a megszerzett tudást alkalmazni is tudják.

A tanulási motiváció szempontjából kulcsfontosságú az ÉLMÉNY jelentősége a tanulási folyamatban. Ha a tanulás érzelmileg és intellektuálisan is élményt nyújt, akkor nő az ismeretek befogadásának intenzitása és mélysége. Diákok tanulási folyamata nemcsak örömtelivé, de hatékonyabbá is válik!

Fő események:

– Tehetségsegítő tábor

Képes beszámoló letölthető IDE kattintva

– Erdei tábor

Képes beszámoló letölthető IDE kattintva

– Egészségnap

Képes beszámoló letölthető IDE kattintva

Megszakítás