Általános iskola

"Mi nem bántuk meg, hogy beiratkoztunk, sőt hálával és köszönettel tartozunk, hogy a mi gyermekünk is Penteleis lehet."
Tovább

Néhány meghökkentő kérdés, amire a válaszunk IGEN!

  • Tényleg 35 percesek az órák?
  • Választhatok, hogy 8 és 9 óra között mikor érek be az iskolába?
  • Végre olyan tempóban haladhatok a közismereti tárgyakból, ahogy nekem jó?
  • Meghallgatják a véleményemet?
  • Nem szeretek énekelni, mégis olyan órát tartanak, ami érdekes számomra?

A válasz IGEN!

Általános iskola

„Végre találtunk egy iskolát, ahol a gyerekeket nézik, ki milyen tempóban tud haladni, úgy haladnak a tananyaggal. Itt nincsenek napi 7-8 órái a gyereknek, rövidebbek a tanórák. Ebben a suliban, a problémától nem megszabadulni akarnak, hanem a szülővel együtt megoldani a problémát, bármi is legyen az… Az összes tanár türelmes, rugalmas.
Egyszóval nálunk nemcsak a gyerek szeret ide járni, mi is, szülők, szívesen lennénk Penteleisek. Mi nem bántuk meg, hogy beiratkoztunk, sőt hálával és köszönettel tartozunk, hogy a mi gyermekünk is Penteleis lehet.”Kenderesiné Horváth Anikó

 

Az általános iskola alapvetően az u.n. átütő tehetséggel rendelkező fiatalokat fogadja 1-8 évfolyamon.

Kiemelt feladat a gyerekek közösséggé formálása. A 6-14 éves életkorban fontosabb, hogy egy személyhez kötődjenek, mint hogy szaktanár tanítson minden tárgyat: a tanító a „gyermekekben” legyen mindenekelőtt szakember. Mivel a tanító osztályfőnök, nálunk csoportvezető különleges jelentőségű szerepet tölt be az osztály életében, rá fokozottan érvényes, hogy személyisége a tanítás eszköze. Ezért a rendszeres készülésen túl folyamatosan fejlesztenie kell magát, mint pedagógust, és karban kell tartania magát, mint embert.

 

A reggeli önindítóban a gyerekek gyakorolhatják a nyilvános megszólalást, az egymás iránti figyelmet. Így mindenkinek napra kész információjuk lesz arról, kivel milyen fontos dolog történt, kit mi izgat, ki milyen állapotban van, így aztán a tanárok és a diákok is megértőbbek lesznek, ha társuk egyszer csak „furcsán” viselkedik valami probléma miatt. Lehet reggelizni, felkészülni a nap óráira, társasozni, beszélgetni…

 

A nevelés fontos célja, hogy az iskolából kikerülő diákok viszonya a világhoz tartalmas és pozitív legyen. Ebből következik, hogy a tananyag feldolgozása a tapasztalati tanuláson alapul és projektszerű. Ez – túl azon, hogy jobban megmarad a gyerekekben, amit így tanulnak – fontos a rengeteg ismeretlen működésű tárgy által körülvett világunkban az elidegenedés csökkentésében. Élőbb kapcsolatba kerülhetnek így a körülöttük lévő dolgokkal. Ez a tanártól persze más fajta készülést, óratervet kíván, mint a fogalom-centrikus ismeretátadás.

Fontos feladata a tanítónak a különböző problémákkal, nehézségekkel küzdő gyermekekről való gondoskodás. Ez lehet tanulási képességet, magatartást, egészségi állapotot érintő nehézség; lehet tartós vagy átmeneti, és lehet egyéni, vagy az osztály nagy részét érintő probléma.

 

További érdekességek és részletek az ÁLTALÁNOS ISKOLA oldalán!

 

A tanítói munka kiemelt területe a szülőkkel való kapcsolattartás. A szülők nemcsak gyermekük tanulmányai, esetleges problémái révén kapcsolódnak az iskolához, hanem szerepet vállalnak az iskolát érintő fejlesztésekben. Ezek megbeszélése a Szülői fórumokon történik. A beszélgetésnek mindig van egy facilitátora (folyamatvezető-segítő, beszélgettető) körben ülünk, finomságokat viszünk és megértéssel és figyelemmel fordulunk egymás felé. Így minden problémát, nehézséget meg lehet beszélni és a megoldás is mindig megszületik! 🙂

„A havi-másfél havi rendszerességgel megtartott Szülői Fórumok igazán rendhagyó szülői értekezletek. Nem csak az aktualitásokról kapunk információt, hanem őszintén elmondhatjuk mi szülők is, hogy mi az, ami jól működik, és mi az, amit másként szeretnénk. És ezek a megbeszélések soha nem maradnak pozitív következmény nélkül! Mindig megtörténik a kért változtatás!!! A pedagógusokhoz bármikor lehet fordulni, akár telefonon, akár közösségi oldalakon keresztül. Bármilyen felmerülő kérdésben segítenek, ha kell, tananyagot küldenek. Nem csodabogárként vagy visszahúzó erőként tekintenek az SNI-s gyerekre, hanem kicsit később érő, több megsegítést igénylő és egyben csodálatos, egyedi képességekkel rendelkező kis emberre, akinek segítenek szárnyat bontani, hogy aztán repülhessen. Ami igazán megkülönbözteti őket a többi iskolától, az az EMBERI hozzáállásuk és az empátiájuk a gyerekkel és az ő problémáival szemben.” – Csontos-Zsidákovits Anett

 

Az általános iskolai élet fontos része a táborozás. Ez a tapasztalati tanulás alapja. A tábor, jelentős nevelési funkciót tölt be, mind az osztály, mind az egyén számára. Az együtt végzett feladatok, a közös játékok, az egymáshoz való alkalmazkodás a nap 24 órájában páratlan lehetőség az osztályközösség erősítésére.

 

A mentorok egyéni beszélgetéseken segítik a feldolgozást, buzdítják, az elakadókat, rendszeres munkára próbálják bírni a rendszerteleneket, ellenőrzik, hol tartanak, végül egy ünnepi elő-adássorozat keretében szűkebb körben bemutatják a diákok, mi mindent tudtak meg magukról és világról.

 

További érdekességek és részletek az ÁLTALÁNOS ISKOLA oldalán!

Megszakítás