EFOP-3.1.9-17-2017-00002 Vissza a Jövődbe! című pályázat

  • A projekt futam ideje: 2017. szeptember 1. — 2019. szeptember 1.
  • Projekt befejező dátuma: 2020. szeptember 29.
  • A támogatási összeg: 38 865 808 Ft
  • A támogatás mértéke: 100%

A pályázat keretében megvalósultak

Bevonódás

A programba bevont fiatalok száma: mérföldkő szerint eredetileg 16 fő; az iskola már a program elejétől bevonta a célul kitűzött 32 főt, ebből 12 fő roma származású.

Kéthetente mentor órán vesznek részt a diákok.

A mentor egy személyes segítő, akihez a diák bátran fordulhat akár iskolai, akár iskolán kívüli ügyes-bajos dolgaival. A legtöbb tanár, aki nálunk dolgozik, egyben mentor is.A mentor feladata, hogy a tanulót segítse a beilleszkedésben, az iskola nyújtotta lehetőségek átlátásában, és az előtte álló feladatok sikeres teljesítésében. Ez a támogatás heti, rendszeres mentorórákon történik, illetve olyan iskolai helyzetekben, ahol a diák úgy érzi, hogy támogatásra van szüksége. A mentorórák keretében a tanuló iskolán kívüli sikereiről és nehézségeiről éppúgy szó eshet, mint az iskolán belül tapasztaltakról.

Heti egy alkalommal mentálhigiénés csoport, mentori munkacsoport, fejlesztő csoport és
esetkezelő csoportfoglalkozásokat tartunk a bevont szakmai megvalósítóknak és mentoroknak.

Együttműködések

Egy szakmai nap teljesült, résztvevők: Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakgimnázium, Gimnázium és Általános Iskola, (ZK), Pentele XXI. Oktatásért Művészetért Alapítvány, (POMA), MRE Újváros Drogambulancia. Témája: drogproblémákkal küzdő, ill. egyéb hátrányokat megélő fiatalok önismereti segítése a drámapedagógián keresztül.

Pályázatos együttműködés zajlik az EFOP-3.1.7-16-2016-00001 kódszámú „Esélyteremtés a köznevelésben” című kiemelt projekt „Második esély iskola” elnevezésű projektelem keretében, ahol kiemelten együttműködünk pályázati partnereinkkel, a Bereg Többcélú Egyesület, Második esély iskola a Jándi Szakgimnázium és Szakközépiskolával és a Don Bosco Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégiummal.

Szakmai nap, sport nap

Március 23-ra szerveztük a sport napot a rossz időre való tekintettel, amelyen a programba bevont diákok részt vettek, illetve az iskola többi diákjai közül is sokan.

Tábor

Megszerveztük az ÖKIland tábort május 24-28 között.

A jelenleg aktív 30 év alatti korosztály máshogy viszonyul a világhoz – benne a gazdasághoz, a piaci versenyhez, a vállalkozáshoz -, mint ahogy azt Liska Tibor feltételezte. Ennek modellezésére és a valós piaci helyzetek elméleti és gyakorlati megoldására illetve megvalósítására jött létre az ÖKILAND elnevezésű tábor.A szervezéssel és lebonyolítással kapcsolatos munka valójában nagyon eltér a megszokott pedagógus szereptől, hiszen a tanár nem mondja meg, mit gondol jónak vagy mit kellene csinálni. Észreveszi, hogy milyen ötlet merül fel a tanítványában és legfeljebb különböző szempontokra hívja fel az ötletgazda figyelmét, segítő kérdésekkel támogathatja. Az ÖKILAND csak távolról hasonlít egy iskolai rendezvényre. Egy klasszikus táborban van tábori házirend, az időbeosztást napirend szabályozza, közös étkezéseken lakik jól a tábor, kötelező és választható programok gondoskodnak a tartalmas időtöltésről. Itt azonban mindez a Liska-modell alapján felépült társadalom önszabályozó mechanizmusai alapján jön létre.

Esélyegyenlőség

Kijelöltük az esélyegyenlőségi munkatársat. Az ő feladata a munkacsoport működtetése, mely szorosan együttműködik a mentorokkal. Feltérképezik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok családi hátterét, bevonva a szülőket is a munkafolyamatba. Részletes anamnézis készül a diákok helyzetéről, javaslatok születnek az egyéni fejlesztési tervekbe a hátrányok csökkentéséről. Élő kapcsolatot ápol a családsegítő szervezetekkel és a gyámhatóságokkal.

Környezetvédelem

Újrahasznosítás nevű foglalkozáson a diákok könnyen, játékosan ismerhettek meg olyan módszereket, melyek a későbbiekben is hasznosak lesznek számukra. Ezen az órán PET-palackból, kiürült üdítős üvegből, konzervdobozból, használt papírból és még sok egyéb kidobásra váró alapanyagból varázsoltnak a diákok dekoratív használati tárgyakat. Ezáltal nemcsak egy környezettudatosabb szemlélettel ismerkedhetnek meg, de kreativitásuk, fantáziájuk, kézügyességük
is jelentősen fejlődik.

A varázslóiskolában a kémia-fizika tanárnővel olyan kísérleteket végeznek a diákok, ahol megismerkedhetnek a hétköznapi életükben használatos vegyszereket helyettesítő alapanyagokkal, növényekkel. (pl. tojásfestés – káposzta, hagyma, cékla-lé felhasználásával…)

Pedagógiai program

A pedagógiai program átdolgozása megtörtént. A pályázatban vállalt mentálhigiénés csoport, mentori munkacsoport, fejlesztő csoport és esetkezelő csoportfoglalkozások formája, tartalma bekerült a programba, mint jó gyakorlat, és mint segítő lehetőség a célcsoport diákjai számára.

BEFEJEZETT pályázat!

Megszakítás