„Szülő-Suli” – tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen keresztül

Pályázat címe: ÚTmutató

Pályázati programgazda: MH Líceum Alapítvány

Együttműködő szervezet: Pentelei Molnár János Mentálhigiénés Általános Iskola és Szakképző Iskola és Gimnázium

Pályázati azonosító: EFOP-3.11.1-17-2017-00022

Pályázati összeg: 51 608 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Pályázat befejezési dátum: 2020. 02. 29.

Szakmai koncepció

1. A korai iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók egyéni szükségleteikből kiinduló fejlesztés megvalósítása egyéni fejlesztési terv mentén, előrehaladási napló vezetésével

 • A korai iskolaelhagyás csökkentését célzó intervenciós módszertan kidolgozása, a helyi sajátosságoknak megfelelő alkalmazása
 • Egyéni tanulói igényekre reagáló rugalmas egyéni haladási útvonalakat biztosító személyközpontú pedagógiai gyakorlat megvalósítása, kompetenciaértékelés
 • Egyéni és kiscsoportban történő differenciált fejlesztés  

Bemeneti és kimeneti mérés koncepciója letölthető ITT.

2. Az egyéni fejlesztést támogató iskola-család együttműködés javítását célzó tevékenységek

 • Az iskola-család együttműködés helyi tartalmának és eljárásainak kidolgozása Nyílt napok, nyitott programok szervezése, szülőkkel való együttműködés
 • Bevonás, kommunikáció, disszemináció
 • A bevont családokat célzó képzési programok (ún. „Szülő Suli programok), előadások, tanfolyamok és műhelyfoglalkozások kidolgozása, és megvalósítása (szülői, nagyszülői csoportoknak, szülő-gyermek csoportoknak). Életinterjú, outdoor foglalkozások, dráma-, élménypedagógiai és a közösséghez tartozást erősítő kulturális és sportfoglalkozások, projektmódszer

 

3.Eredményesség- és hatékonyság-mérés, értékelés eljárásának kialakítása és intézményi szintű megvalósítása

 

4. Kapcsolódó kapacitásbővítés, hálózatosodás

 

5. A projekt megvalósításához szükséges fejlesztési környezet biztosítása, alapinfrastruktúra fejlesztése és eszközök beszerzése

 

6. Mentorálás

A teljes szakmai koncepció letölthető ITT.

2017/2018-as tanévben megvalósult pályázati programok

Illeszkedés a pályázathoz:

 •  az oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése
 • az iskola-család együttműködés helyi tartalmának és eljárásainak kidolgozása
 • egészségtudatosság, betegségek megelőzése
 • alapkompetenciák fejlesztése
 • a korai iskolaelhagyással veszélyeztetett, egyéni fejlesztésbe bevont tanulók szüleinek, nagyszüleinek és egy háztartásban élő hozzátartozóinak motiválása, bevonása és folyamatos tájékoztatása
 • tanulás tanulásának (hatékony tanulásmódszertan) elsajátítása és támogatása (alapkompetenciák képesség-fejlesztése)
 • bevont családokat célzó képzési programok (ún. „Szülő Suli programok), előadások
 • az egyéni fejlesztést támogató iskola-család együttműködés javítását célzó tevékenységek
 • az iskola-család együttműködés helyi tartalmának és eljárásainak kidolgozása

Családi nap

Általános iskolánk legelső programja volt ez. Fontosnak tartottuk, hogy a gyerekek és a szülök még az iskolakezdés előtt megismerjék egymást a Duna parton. Bemutatkoztak tanáraink, sokat játszottunk, beszélgettünk, csapatot építettünk.

(2017.08.10. és 12.)

Murgai tábor

A hangsúly még mindig az iskolakezdés előtti csapatépítésen van,  gyakorlatilag együtt éltünk 3 napig a gyerekekkel és szüleikkel, közösen készítettük elő az étkezéseket, gyakorlatilag olyanok voltunk,mint egy nagy család. Minden egyes napnak megvolt a megfelelő, jól előkészített íve. 2017.08.31-09.03.

.

További programok

 

Újonnan indult általános iskola révén nagyon fontosnak tartottuk, hogy már a kezdetektől a szülőkkel együtt alakítsuk iskolánkat. Rengetek közös programot szerveztünk velük és heti szinten mentoráltuk a szülőket a gyerekekkel együtt. Sok fontos döntést közösen hoztunk meg, hiszen a cél is közös volt: létrehozni egy olyan iskolát ahol mindenki újra megtalálhatja önmagát, ahol elfogadják őket és emellett  szakszerű segítséget is kaphat, ahol egyéni haladási utat biztosítunk és a konfliktusokat resztoratív szemléletben próbáljuk kezelni  és a mindennapokban alkalmazzuk az erőszakmentes kommunikációt.

A tanévben lezajlott programok teljes listája letölthető ITT.

A programok részletes leírása letölthető ITT.

Élménynap az uszodában

 

Lovaglás Baracson

 

Repülőnap

 

Szakmai beszámoló

 

A pályázat keretein belül a 2018/ 2019-es tanévben, kialakítottunk egy különálló fejlesztő helységet ahol a gyógypedagógus illetve a fejlesztő tanár egyesével is tud foglalkozni a gyerekekkel, illetve a mentorok is itt foglalkoznak a diákokkal és haladnak az egyéni fejlesztési terv mentén.

A 2019/2020 tanévben bevezetünk matematika, magyar és idegen nyelv tantárgyakat felkaroló,különálló fejlesztő csoportokat a hátránykompenzálás céljából.

A teljes szakmai beszámoló letölthető ITT.

2018/2019-es tanévben megvalósult pályázati programok

Illeszkedés a pályázathoz:

 •  az oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése
 • az iskola-család együttműködés helyi tartalmának és eljárásainak kidolgozása
 • tanulás tanulásának (hatékony tanulásmódszertan) elsajátítása és támogatása (alapkompetenciák képesség-fejlesztése)
 • bevont családokat célzó képzési programok (ún. „Szülő Suli programok), előadások
 • az egyéni fejlesztést támogató iskola-család együttműködés javítását célzó tevékenységek
 • az iskola-család együttműködés helyi tartalmának és eljárásainak kidolgozása

Különleges szeptember

Az idei évet is program hónappal kezdtük, hogy megkönnyítsük a gyerekek visszarázódását a nyárból.

 • dunaújvárosi élményfürdő
 • terápiás lovaglás, íjazás a szabadban
 • dunaújvárosi kőtár látogatása
 • Hard dog race verseny a Duna parton

2019/2020-as tanévben megvalósult pályázati programok

Illeszkedés a pályázathoz:

 • A 2019/2020 tanévben bevezetünk matematika, magyar és idegennyelv tantárgyakat felkaroló, különálló fejlesztő csoportokat a hátránykompenzálás céljából, ez a szintes rendszer.
 • A mentorálások során nagy szerepet kapott a szülők lelki gondozása is, minden diákunknál voltunk kint családlátogatáson, külön Facebook csoportot is üzemeltetünk a szülők részére, fel évente szerveztünk teadélutánt, és szülői fórumokat is.
 • A 2019/2020 tanév szeptemberi hónapjában heti egy alkalommal programnapokat tartottunk, igénybe vettük szülői segítséget is.
 • A gyerekeknek kifejlesztettünk egy úgy nevezett határolót, ami egyénre szabta a rájuk vonatkozó szabályokat, következményeket így segítve a könnyebb iskolai létet.
 • Megalakult egy szülői munkaközösség, ami azóta is aktívan vesz részt az iskola életében. Termek, folyosók díszítése, udvar rendbetartása, kézműves szakkörök megszervezése a feladatuk.
 • Több alaklommal vehettek részt a gyerekek terápiás kutyás foglalkozásokon.
 • Bevezetésre kerültek különböző tanulást segítő programok:
  • Tapasztalati tanulást előtérbe helyező kiscsoportos foglalkozások, tele sok-sok kísérlettel, interaktív tanulást segítő játékokkal.
  • Több napos kulcsi tábor a Duna parton. Tanya látogatással.
 • Szülők bevonásával a 2019/2020 tanévben heti 2 órában kézműves
  foglalkozások.

További programok

A  programok részletes leírása letölthető ITT.

Szülői fórum

 

 

Karácsonyi dekorálás

 

Megszakítás