EFOP-3.1.9-17-2017-00002 Vissza a Jövődbe!

A program egyik fő célja az egyéni tanulói igényekre reagáló rugalmas egyéni haladási útvonalakat biztosító személyközpontú pedagógiai gyakorlat megvalósítása. A tanulmányi értékelésben bevezettük a kompetenciaértékelést.A tanulásszervezés tanulócsoport-rendszerben működik. A csoportok kis létszámúak (8-10 fős csoportok), melyeknek csoportvezetőjük van, aki fokozottabb figyelmet képes fordítani az egyes diák okítására.

További részletek…

EFOP-3.11.1-17-00022 „Szülő-Suli” – ÚTmutató

A program fő célja a „Szülő-Suli” megvalósítása, vagyis a tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen keresztül

– A korai iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók egyéni szükségleteikből kiinduló fejlesztés megvalósítása egyéni fejlesztési terv mentén, előrehaladási napló vezetésével. 

– Az egyéni fejlesztést támogató iskola-család együttműködés javítását célzó tevékenységek megvalósítása.

– Mentorrendszer működtetése.

További részletek…

Megszakítás