Programról

Célunk, hogy:
  • a tanév során tanulóink érzelmi és mentális terheiket elengedve megerősödjenek,
  • a tanulók rátaláljanak belső motivációjukra és saját személyiségük és képességeik által válhassanak sikeressé,
  • a diákjaink a közösségükben otthon érezzék magukat,
  • lehetőséget biztosítsunk a szakmák kipróbálására mielőtt a tizedik évfolyamba lépve döntést hoznának.

A videó folytatása (2. rész) az oldal alján található.

Kutatásaink és tapasztalataink alapján a nem-tantermi tanulási környezet jótékony hatással van a diákokra, aminek alapján a kilencedik évfolyam foglalkozásai egy üdülő övezeti ingatlanban zajlanak. Ez a védett környezet lehetőséget ad a kezdő diákoknak kizárólag a csoporttársaikkal lenni, kikerülve így az esetleges konfliktusokat idősebb az diákokkal. Ez a helyszín lehetőséget nyújt egy panzió szimulált működtetésére és a tapasztalati tanulás, illetve munkaterápia megvalósítására is.

Célzott mentálhigiénés gondozás

A mentálhigiénés gondozás elsősorban személyes kapcsolatokon keresztül történik. A csoportvezetők folyamatos személyes-, és kis csoportos mentorálást végeznek a munkafolyamatok közben. A segítő beszélgetések folyamán lehetőség teremtődik a negatív élmények, szorongást okozó érzések és gondolatok feldolgozására. A felmerülő témák a diákok spontán kezdeményezései, és a tematika alapján kerülnek kiválasztásra. A tematika alapjául egy önismereti kézikönyv szolgál. Témái és feladatai remekül illeszkednek a kamasz korosztályt érintő és foglalkoztató kérdésekhez.

Az egyes témákhoz a mentorok készítenek beszélgetésre ösztönző-, csoportos-, mozgásos-, illetve alkotó feladatokat, melyeket a csoport közösen vagy egyénileg old meg.

Emellett számos kulturális- és rekreációs célú kiránduláson és táborban veszünk részt a diákokkal.

A tanév során törekszünk a szülőkkel való aktív kapcsolat kialakítására, a gyermekekről tartalmas, pozitív visszajelzések adására, mert hiszünk a támogató családi háttér nélkülözhetetlen szerepében.

Tapasztalati tanulás, munkaterápia

Mivel a valós élethelyzetekben, a tényleges felelősséggel járó feladatokban működőképesnek bizonyulnak a diákok, ezért a munkaterápia a programunk egyik alapeleme.

Egy valódi élethelyzetről beszélünk, amit a diákjaink a sajátjuknak érezhetnek, és saját maguk dönthetnek arról, hogy részt vesznek-e a folyamatban és hogy milyen mértékben.

Ezáltal fedezhetik fel erőszakmentes környezetben a képességeiket, a tehetségüket és vágyaikat mentális, érzelmi és fizikai téren is. Egyúttal lehetőségük van kipróbálni és megérteni általánosságban a munkafolyamat elemeit, részeit, s megtapasztalni az ebből fakadó sikerélményeket ami az önbecsülésük növeléséhez vezet.

Szakmai és gimnáziumi előkészítés, képességfejlesztés

A szakmai és a közismeretei oktatók által összeállított bemeneti kompetencia követelmény (alapvető készségek és képességek, melyek szükségesek a további tanulmányaikhoz) figyelembevételével törekszünk a részképességek fejlesztésére és a szakmai és közismereti ismeretszerzés előkészítésére.

A szakmai és közismereti projektek témáihoz illeszkedően alakítjuk ki a csoportfoglalkozások képességfejlesztő játékait és feladatait. Az előkészítés a mentorok vagy a diákok által javasolt projekteken keresztül történik, amelyet a diákok igényeik szerint önállóan vagy csoportban végezhetnek el. A projekt részeként a felkészülési és a feldolgozási idő lehetőséget teremt a különféle ismeretanyagok (szakmai és közismereti)
feldolgozására, tudatosítására, az önreflexióra, az élmények megértésére és interpretálására.

Megszakítás