Az alapelveink

Az alapelveinket saját kutatásaink és tapasztalataink alapján állítottuk össze.

Hajlandóak vagyunk minden nap újra értékelni őket a ránk bízott gyermekek sikerének érdekében.

Készek vagyunk minden nap tanulni a gyermekeinktől és az élet természetes folyamataiból.

A gyermeknek joga van olyannak lenni, amilyen. Joga van rosszul érezni magát, joga van ellenállónak lenni.

Minden esetben teljes egészében elfogadjuk őt és szeretjük – MINDIG!

Mindig tiszta szándékkal fordulunk hozzá, mert őszintén érdekel minket az állapota. Az őt ért nehézségekért, az állapotának okáért felelősséget vállalunk, hogy partnerként kommunikálhassunk.

A gyermekkel mindig egy oldalon állunk, a társai vagyunk a fejlődési szándékában. A fejlődési szándék lehetőségével megkínáljuk őt – nem elvárjuk azt! Kivárjuk, amíg ez bekövetkezik.

A gyermeknek a belső motivációján keresztül kell eredményre jutni – mi ezt csak segíthetjük. Nem akarunk jobban, mint a gyermek, mert az előbb vagy utóbb elégedetlenséghez vezet nálunk, amit a gyermekre vetítenénk ki.

A gyermeknek lehet nem akarni.

A gyermek nem olyan, amilyennek látjuk, ez csak egy állapota!

Bármelyik pillanatban megváltozhat, minden pillanatban mi adunk rá esélyt, hogy ez megtörténjen. A gyermek a korából fakadóan ellen áll mindennek, új utakat keres, keresi önmagát. Ez általában nem egyezik a szándékainkkal – de ez rendben van!

Az ő szándékait meglovagolva próbáljuk meg elérni a belső motivációjának feltárását és az egészséges önbizalom kiépülését. Elégedettségre szeretnénk vezetni, ami fejlődési szándékot ébreszt benne.

  • A gyermeket nem tanítjuk – tanulásra inspiráljuk.
  • A gyermeket nem utasítjuk – bevonzzuk.
  • A gyermektől nem kérünk olyat, amit mi magunk nem teszünk!
  • Nem használjuk automatikusan a felnőttségből fakadó autoritást.

A gyermek elsősorban érzelmileg kommunikál. Ami érzelmileg elfogadható számára, azt engedi be, ami érzelmileg megérintette, arra emlékszik.

A gyermek nincs „hiányos, hibás” állapotban, amit meg kellene javítanunk. Segítjük őt a kiteljesedés, az önmegvalósítás útján, saját céljai felé.

Minden embernek természetes vágya és képessége a fejlődés és a tanulás. A gyermek állapotának teljes elfogadásával adunk lehetőséget az ő fejlődésére.

Hiszünk a csoport öngyógyulásában, a gyerekek kölcsönös tanításában.

Az a tapasztalatunk, hogy a kortárs közösségben töltött idő, ha annak épp nincs is ezen túlmutató célja (sport, tanulás), önmagában is érték.

Ha van rá mód, támogatjuk a háromoldalú (szülő-gyermek-mentor) együttműködést a gyermek jóléte és sikere érdekében.

Folyamatosan törekszünk az alapelveink maradéktalan betartására.

Megszakítás