Pedagógiai program

Tisztelt Érdeklődő!

 

Az iskola az alábbiakban teszi közzé Pedagógiai Programját, valamint annak kapcsolódó mellékleteit.

 

Pedagógiai program módosítás                                                                                  

Mottó: „ Nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy a gyerek mit nem tud, hanem arra, hogy miben jó.”

Tisztelt Szülők, Nevelők !

Tájékoztatom Önöket, hogy az oktató-nevelő munka hatékonyságának növelése érdekében a 2014/15-ös tanévtől kezdődően  változtatásokat vezetünk be az iskola pedagógiai programját illetően. A változtatásokat az iskola szakmai-, szülői- és diákszervezeteivel való egyeztetés és ezek közös megállapodása után hajtjuk végre.

Tekintve, hogy iskolánk szakképző iskola így a szakmai képzés minőségére továbbra is kiemelten nagy hangsúlyt fektetünk. Ennek okán a pedagógiai program változásai zömmel a közismereti és elméleti tárgyak liberalizációjában fog megjelenni. Ez irányú törekvéseink legfőbb célja a gyermek érdeklődési köreinek feltárása és az ehhez kapcsolódó szakmai-közismereti kompetenciák erősítése. A megváltozott program nagyobb teret enged a gyermek intellektuális igényeinek és kevésbé kényszeríti olyan ismeretek elfogadására, ami az érdeklődési körén kívül esik. Nagyobb szabadsággal fog rendelkezni az oktatási folyamat során, amit szabadon fordíthat tanulásra, ismeretszerzésre vagy egyéb, fakultatív iskolai elfoglaltságokra. Az új program célja egy boldogabb gyermek, aki nyitottabban áll a tanuláshoz és az iskolába járás nem terhet, hanem örömet jelent majd a számára.

Az új pedagógiai program részletes ismertetőjét 2014. május 26-án tartjuk iskolánkban 14.00 órai kezdettel, így levelemet egyben tekintse személyes meghívónak is az eseményre. Az ismertető után lehetőség van kérdéseket, észrevételeket közölni a programmal kapcsolatban. Jelenlétét elvárjuk, hiszen a gyermek tanulmányi előmenetele azaz a jövője a tét.

Tájékoztatom továbbá, hogy az ismertetőn való részvétel mindössze egy lehetőség a szülők/nevelők számára az új program pontosabb megismerésére és az esetleges észrevételek, javaslatok kinyilvánítására vagy a felmerülő kérdések megválaszolására. Természetesen a program a Szülői fórumon rögzített javaslatok figyelembe vétele és azok mérlegelése után nyeri el végleges formáját.

Fontos tudni, hogy az eseményről való távolmaradása nem befolyásolja a program megvalósulását. A szakmai- szülői és diákszervezet által a döntéshozó testületbe delegált tagok jóváhagyása esetén a program 2014.szeptember elsejétől bevezetésre kerül. Az ismertetőn való részvétel mindössze egy lehetőség az új program pontosabb megismerésére és az észrevételek rögzítésére vagy a keletkező kérdések megválaszolására.

Dunaújváros, 2014. május 13.

Tisztelettel:

 

Könyves Ágnes

 

Igazgató

Megszakítás