30 éves Jubileumi ünnepségünk keretében

2024. május 16-án

INGYENES szakmai konferenciát szervezünk:

 

Közös Hang 

Gyermek, Szülő, Iskola MÁS szemszögből.

A Szakmai nap célja

A Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola, Szakképző Iskola, Szakiskola és Gimnázium Dunaújvárosban 30 éve foglalkozik sajátos nevelési igényű, szorongó vagy egyéb nehéz sorsú, hátrányos helyzetben élő gyermekek tanításával. 

Kiemelt célunk, hogy ezen a szakmai napon megmutassuk a nagyközönség számára a téma fontosságát és esetleg válaszokat kapjunk, kapjanak, illetve mélyebb ismereteket szerezzünk, szerezzenek a témát érintő kérdésekben.  A rendezvénnyel szeretnénk, hogy a szociális, a mentálhigiénés, illetve az oktató-nevelő szférában dolgozók megismerjék a Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola, Szakképző Iskola, Szakiskola és Gimnázium módszerét, pedagógiai és orientációs mentor programját. A szereplők között kialakulhasson párbeszéd, el tudjunk érni olyan társadalmilag és szociálisan érzékeny csoportokat, egyéneket, oktatási-, neveléstudományi szakembereket, döntéshozó szereplőket is, akiket aktív bevonódásra késztethetünk.

Előadóink

Programterv

Jelentkezés

A Pentelei Iskola Pedagógiai Programja érzelmileg vagy értelmileg sérült, tanulási motivációjukat vesztett, kudarcokkal terhelt diákok iskolaelhagyása, lemorzsolódása, oktatási rendszerből való kikerülésére fókuszál.

Olyan jelenségekre keres megoldást, mint a végzettség nélküli iskolaelhagyás, iskolai agresszió, bullying, kamaszkori depresszió, autoagresszió, szerhasználat és fiatalkori bűnözés, melyek egyre növekvő társadalmi problémák. A projekt abszolút újszerűsége, hogy korábban nem látott mértékben viszi az iskola falai közé a mentálhigiénés gondozást, a tanulási tevékenységgel egyenrangúként kezeli a nevelésnek ezt az aspektusát.1

Kiemelt célként kezeli a közösségformálást, az érzelmi intelligencia fejlesztését, mely a társadalmi sikerességhez elengedhetetlen feltétel.

A tanulóink nagyrésze (60% felett) tanulási-, beilleszkedési-, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek.  Magukkal hozzák az iskolai kudarcaik hatását és mindemellett sokszor szociális gondokkal is meg kell birkózniuk. Ilyen esetekben kínál megoldást a Intézményünk azzal, hogy hatékonyan kezeli a tanulási nehézségeket és mentális segítséget nyújt a szociális problémák leküzdésében. A foglalkozásokat iskolai képzés részeként kapják a diákok, ahol a működés keretei, minden tekintetben mentálhigiénés állapot javulását szolgálják.

      Az Iskolánkban, a pedagógiai programunkkal egy olyan probléma megoldásán dolgozunk nap, mint nap, ami országosan egyre nagyobb mértéket ölt és közvetlen hatással van a családok életére, ezen keresztül pedig nemcsak a helyi közösségre, hanem társadaloméra. Azzal, hogy sikerül a lemorzsolódással veszélyeztetett diákokat visszaintegrálnunk a tanulmányi folyamatba, a társadalom számára felelős és sikeres tagokat közvetítünk. A 30 esztendő alatt számos gyermek nemcsak az általános iskolát fejezte be köreinkben, hanem szakképzést is szerzett olyan élő szakmákban, melyben az elhelyezkedésük, felnőtté válásuk, anyagi helyzetük biztosított lehet.

Megszakítás