Informatikus, Digitális Kultúra szakos pedagógus 
Informatikus- rendszergazda
Digitális Kultúra + egyéb szakpár

Feladatok

A Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola, Szakképző Iskola, Szakiskola és Gimnázium pályázatot hirdet Digitális kultúra szakos pedagógus, intézményi rendszergazda munkakör betöltésére.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Dunaújváros

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

– Gimnáziumi osztályokban digitális kultúra oktatása: 9-12 évfolyam
– Szakképző Iskolai osztályokban digitális kultúra, IKT a
vendéglátásban tantárgyak oktatása: 9-10 évfolyam.
– Általános iskolai osztályainkban digitális kultúra tantárgy oktatása.
– Iskolai rendszergazdai feladatok ellátása

– Windows szerverek napi üzemeltetési feladatai
(telepítések, frissítések, hibaelhárítás)
– Windows munkaállomások napi üzemeltetési feladatai
(telepítések, frissítések, hibaelhárítás)
– iskolai hálózat felügyelete és karbantartása
– intézményi honlap felügyelete, szükség esetén adatok feltöltése és
frissítése
– Microsoft 365 programcsomag kezelése
– Outlook levelezőrendszer kezelése
– szerverek biztonsági mentésének biztosítása
– irodatechnikai berendezések (nyomtatók, fénymásolók, projektorok)
üzemeltetése, kellékanyagok és alkatrészek rendelése
– kapcsolattartás a külső és belső informatikai és üzemeltetési
partnerekkel, hivatalokkal
– számítógépes környezet előkészítése és működésének biztosítása a
vizsga- mérés- és versenyszabályzatok előírásai szerint
– számítógépes környezet előkészítése és működésének biztosítása
közép- és emeltszintű ágazati, szakmai és érettségi vizsgákra,
valamint az alapvizsgákra a vizsgaszabályzat előírásainak
megfelelően
– új technológiák nyomon követése

– vírusvédelem biztosítása
– napi felhasználói problémák kezelése
– az informatikai eszközök működésében jelentkező hibák elhárítása
– eszközigény felmérése, egyeztetés a munkatársakkal
– részvétel a selejtezési eljárásban
– informatikai szaktanácsadás, konzultáció
– vezetékes és vezeték nélküli hálózat működésének biztosítása,
eszközök konfigurálása
– egyedi rendszerek, megoldások bevezetése

 

Elvárások

Pályázati feltételek:

 • megfelelő szakirányú végzettség: Informatikus, pedagógus diploma
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a
  tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

 • mentálhigiénés szemlélet,
 • pontosság, precizitás, megbízhatóság, diszkréció,
 • türelem, empátia, csapatmunkára való képesség
 • innovatív, kreatív szemlélet
 • resztoratív szemlélet
 • gyerekcentrikus gondolkodás

Előnyt jelent:

 • idegen nyelv (angol, német), szakpár
 • érettségiztetésben szerzett jártasság

Kollégánktól azt várjuk, hogy

 • rendelkezzen mentálhigiénés szemlélettel,
 • megismerje és elfogadja az iskola pedagógiai programját,
 • szakmailag és módszertanilag felkészült legyen,
 • ismerje meg és motiválja a diákokat,
 • vegyen részt az iskola tanórán kívüli programjaiban

Amit kínálunk

 • Teljes munkaidő, törzsidő: 9:00 -14:00
 • Barátságos, támogató légkör.
 • Kiemelt fizetés.
 • Képzés támogatás, tanulmányi szabadság.

 

Céginformáció

A Pentelei Iskola Pedagógiai Programja érzelmileg vagy értelmileg sérült, tanulási motivációjukat vesztett, kudarcokkal terhelt diákok iskolaelhagyása, lemorzsolódása, oktatási rendszerből való kikerülésére fókuszál.
Olyan jelenségekre keres megoldást, mint a végzettség nélküli iskolaelhagyás, iskolai agresszió, bullying, kamaszkori depresszió, autoagresszió, szerhasználat és fiatalkori bűnözés, melyek egyre növekvő társadalmi problémák. Az iskola abszolút újszerűsége, hogy korábban nem látott mértékben viszi az intézmény falai közé a mentálhigiénés gondozást, a tanulási tevékenységgel egyenrangúként kezeli a nevelésnek ezt az aspektusát.
Kiemelt célként kezeli a közösségformálást, az érzelmi intelligencia fejlesztését, mely a társadalmi sikerességhez elengedhetetlen feltétel. Az Iskolánkban, egy olyan probléma megoldásán dolgozunk nap, mint nap, ami országosan egyre nagyobb mértéket ölt és közvetlen hatással van a családok életére, ezen keresztül pedig nemcsak a helyi közösségre, hanem társadalomra is. Azzal, hogy sikerül a lemorzsolódással veszélyeztetett diákokat visszaintegrálnunk a tanulmányi folyamatba, a társadalom számára felelős és sikeres tagokat közvetítünk.
A 30 esztendő alatt számos gyermek nemcsak az általános iskolát fejezte be köreinkben, hanem szakképzést is szerzett olyan élő szakmákban, melyben az elhelyezkedésük, felnőtté válásuk, anyagi helyzetük biztosított lehet.

A Penteleiség, Iskolánkról:

 • Alapítványi fenntartású általános iskola, szakképző iskola, szakiskola és gimnázium,
 • Mentálhigiénés szemlélet.
 • Resztoratív konfliktuskezelés.
 • 6-12 fős kis létszámú csoportok, családias csoportok.
 • 35 perces tanórák.
 • Projekt alapú szakmai oktatás.
 • Egyéni haladási utak, szintes közismereti oktatás.
 • Tanáraink mentortevékenységet folytatnak.
 • Légköre barátságos, támogató, családias.
 • Tanárai a tanulókkal és a szülőkkel partneri kapcsolatban vannak.

 

Jelentkezés módja

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mérei Fanni
oktatásszervező nyújt.
merei.fanni@penteleiszakkepzo.hu

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • szakmai motivációs levél
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány vagy annak igénylését
  igazoló adatlap a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a
  pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt.

Mérei Fanni, oktatásszervező

Várja a jelentkezését!

Email cím:

merei.fanni@penteleiszakkepzo.hu

Megszakítás