Szakiskola

Néhány meghökkentő kérdés, amire a válaszunk IGEN!

 • Tényleg 35 percesek az órák?
 • Választhatok, hogy 8 és 9 óra között mikor érek be az iskolába?
 • Valóban van egy tanár, aki minden héten egy alkalommal csak rám figyel?
 • Végre olyan tempóban haladhatok a közismereti tárgyakból, ahogy nekem jó?
 • Meghallgatják a véleményemet?
 • Nem szeretek énekelni, mégis olyan órát tartanak, ami érdekes számomra?

A válasz IGEN!

Rész szakképesítés

A tanulásban akadályozott fiatalok szakképző iskolatípusa a Szakiskola, mely a gyógypedagógiai intézmény része, középfokú nevelési–oktatási intézmény. Az alapfokú gyógypedagógiai nevelő–oktató munka eredményeire támaszkodva differenciált segítséget nyújt aszakma tanulásához, valamint a szakképesítés munkaterületéheztartozó legjellemzőbb munkakörök betöltéséhez szükségeskompetenciák elsajátításához. Felkészíti tanulóikat az egész életen át tartó tanulásra, a tanulók társadalmi beilleszkedésére.

A speciális nevelés az egyéni bánásmód és az egyéni haladás elvére épül, melyben folyamatos a praktikus ismeretek oktatása, a kommunikációs és szociális képességek fejlesztése. Kiemelt feladatunk, hogy a tanulók a munkába álláshoz és életkezdéshez szükséges ismereteket is megszerezzék. Ennek alapvető fontosságú eszköze a szakma iránti szeretet kialakítása, a minőségi, pontos munkavégzésrenevelés.

A fiatalok munkanélkülisége ellen az egyik lehetséges eszköz az iskolázottság, aszakképesítés megszerzése. Fontos törekvésünk, hogy az Szakiskola felkészítő, nevelő-oktató munkája összhangban legyen a munkaerő–piaci igényekkel és követelményekkel. A tudásalapú társadalom új kihívásokat, elvárásokat jelent intézményünk számára is.

A lehetőségekhez képest minden felvett tanulónk számára szakmát, megélhetést jelentő szakképesítést kívánunk biztosítani. Törekszünk arra, hogy minél kisebb legyen a lemorzsolódás. Eltökélt szándékunk, hogy tanulóink olyan tudásra, erkölcsi normákrategyenek szert, amelyek alkalmassá teszik őket a munkahelyen való beilleszkedésre, a közösségi életre, ahol alkalmazni tudják a kulturált viselkedés szabályait. Képesek legyenek érdekeik érvényesítésére, eredménnyel, sikeresen helyezkedjenek el szakmájukban. A speciális szakiskolának, a benne folyó pedagógiai tevékenységnek elsősorban a fiatalok szakemberré válásának előkészítését, a munkára, a szakmai hivatásra való nevelését kell szolgálnia, mindazon diákélményekkel együtt melyek meghatározói ennek a korosztálynak, társadalmi beilleszkedésüknek.

Képzéseink:

 • 21 811 01 Konyhai kisegítő 
 • 31 811 04 Vendéglátó eladó
 • 21 542 01 Lakástextil készítő
 • 21 542 02 Textiltermék-összeállító
 • 21 621 01 Lóápoló és gondozó
 • 21 582 01 Szobafestő
 • 31 541 15 Falusi vendéglátó
 • 31 541 18 Kistermelői élelmiszer előállító

Hogyan néz ki ez a gyakorlatban?

Iskolánkban számos képzési lehetőség és forma közül választhatsz:

Általános iskola

Kiemelt feladat a gyerekek közösséggé formálása. A 6-14 éves életkorban fontosabb, hogy egy személyhez kötődjenek, mint hogy szaktanár tanítson minden tárgyat: a tanító a „gyermekek-ben” legyen mindenekelőtt szakember.

Szakközépiskola

Iskolánk az Emberi Erőforrások Minisztere által elfogadott alternatív kerettanterv alapján oktatja a tanulókat, emellett gyakorlati szinten alkalmazza az élmény- és játékpedagógia módszereit, valamint diákok számára is használható módon oktatja a rekreációs technikákat a testnevelés órák keretén belül.

Szakiskola

A speciális nevelés az egyéni bánásmód és az egyéni haladás elvére épül, melyben folyamatos a praktikus ismeretek oktatása, a kommunikációs és szociális képességek fejlesztése. Kiemelt feladatunk, hogy a tanulók a munkába álláshoz és életkezdéshez szükséges ismereteket is megszerezzék.

Párhuzamos művészeti képzés

A tehetséges diákok az iskolában folyó párhuzamos művészeti képzés keretében, valamint különböző Művészeti Projektek megvalósításával bontakoztathatják ki képességeiket.

Előkészítő csoport

Átmenetet kínálunk az óvoda és az első osztály között. Úgy érzi, hogy gyermekének szüksége lenne egy évre, amelyben folyamatosan hangolódik rá az iskolai életre? Különleges lehetőséget kínálunk, különleges gyerekeknek!

Szakgimnázium

Szakgimnáziumi (9-12. évfolyam) azoknak ajánljuk, akik az általános iskola után szeretnének érettségit szerezni.

A képzési idő: 4 év

Technikusi képzés

Választható szakirányok:

 • magasépítő technikus
 • ruhaipari technikus
 • vendéglátószervező-eladó
 • lovastúravezető