A programról

 • A program születése
 • A program legfőbb célja
 • A program tematikája
 • Módszereink és szakmaiságunk

Kinter Gyuláné (Éva néni), óvónő, gyógypedagógus, csoportvezető

A program születése

Az általános iskola megszületésével felmerült az igény egy átmeneti csoport létrehozására. Szülők érdeklődtek arról, hogy milyen megoldást tudnánk kínálni óvodás korú gyermeküknek, akik érzésük szerint még nem állnak készen az iskolakezdésre. Felmértük az igényeket és elvárásokat és a 2017/18-as tanévben két fő részvételével elindult az első Mini Iránytű Program. A fejlesztő csapatban már ekkor volt tanító, logopédus, mozgásfejlesztő és gyógypedagógus is. A tapasztalati évet követően a program összeállt és várja az érdeklődőket!

„Az iskolában még nem tudott volna sikereket elérni, az óvoda viszont már nem nyújtott neki semmi pluszt”

A program legfőbb célja

A Mini Iránytű Program célja, hogy a gyermekek kiegyensúlyozatlan képességstruktúráját kiegyensúlyozottabbá tegye, és a képességeket, készségeket megerősítse annak érdekében, hogy a gyermekek az iskolába lépésig pótolni tudják a különböző területen jelentkező elmaradásaikat. A megkésett fejlődésű, részképesség-gyengeséggel küzdő, szociális fejlődésükben elmaradást mutató gyermekek számára ideális fejlődési lehetőséget biztosítunk.

Tapasztalataink alapján az egyéves, iskoláskort megelőző intenzív és egyénre szabott foglalkozás hatására a bizonytalan képességeik biztosabbá vállnak. Mindez elősegíti a jobb iskolakezdést és a gyermeket sok iskolai kudarctól megóvhatjuk.

„Végig tudja ülni a tanórát, figyel a tanítóra, ceruzával dolgozik”

A program tematikája

A pedagógiai programot normál intellektusú, de az átlagtól eltérő gyermekek számára állítottuk össze, figyelembe véve az iskolai beváláshoz szükséges alapok (készségek, ismeretanyag) aktuális szintjét és a fejlesztést kívánó területek kompenzálási lehetőségeit, illetve mértékét.

A pedagógiai program feladata főként az iskolában megkívánt készségek és képességek, valamint az elvárt viselkedésformák elsajátításának segítése (például feladattudat, feladattartás, helyzetmegértés, szabálykövetés, a teljesítmény igénye, nagyobb kitartás, jó beszédkészség, problémaérzékenység)

 • anyanyelvi kommunikációt és matematikai képességeket fejlesztő pedagógiai foglalkozássorozat (tartalma: beszédfejlesztés, olvasás-előkészítés, írás-előkészítés, mondatalkotási gyakorlatok, számolási készségek fejlesztése),
 • kreativitást, alapvető pszichés képességeket fejlesztő program. (a fejlesztés területei: az észlelési területek javítása és pontosabbá tétele, a figyelem, a memória fejlesztése, testséma, testkép, testfogalom fejlesztése, a szem-kéz-láb koordinációjának fejlesztése, önkifejezés, önjellemzés, kreativitás),
 • intenzív mozgásfejlesztő program,
 • DIFER felmérés
  • A diagnosztikus fejlődésvizsgáló tesztrendszerrel mérjük fel a gyerekeket a tanév során kétszer –október és május hónapokban. Fejlődési mutatót készítünk a fejlődési folyamat követéséhez, mely a szülők számára publikus.
 • szociális készségek fejlesztése
  • kutyás foglalkozások
  • A foglalkozások fő szempontja az érzékenyítés. Az érzékenyítés célja, hogy megmutassuk a gyerekeknek a kutya igazi mivoltát és megtanítsuk arra, hogy hogyan tudják ezt kezelni. A gyerekek szociális érzékenységét nagymértékben fejlesztik ezek a foglalkozások, ahol a csapatépítés, csapatszellem fogalmát próbáljuk a gyerekekkel megértetni, hiszen a csoportosan, az egymással és a kutyával közösen elvégzett feladatok építő jellegűek.

   A mozgáskoordinációs és a kommunikáció fejlesztése az egyszerűbb kutyákkal elvégzett feladatokban kerül előtérbe. Itt a kutyával való feladatvégzés közben a gyermek vagy a kutyával együtt végzi a feladatot, vagy utasítja egy adott feladat elvégzésére. Ilyenkor fontos a határozottság, a tiszta hangképzés és a következetesség. Ezáltal nő az önbizalmuk, kommunikatívabbak lesznek és megtanulják, hogy a tiszta kommunikációval bármit el tudnak érni és ezeket a szerzett tapasztalatokat a mindennapokba is át tudják ültetni.

„Nyitottabb lett az ismeretlen felé, zárkózottsága sokat oldódott a felnőttekkel és a gyerekekkel szemben egyaránt.”

Módszereink, szakmaiságunk

Projekt alapú oktatási formánkban témákra osztjuk fel az évet, és ezeken a témákon haladunk a megfelelő ütemben. Ezek a témák természetesen egymásra épülnek és illeszkednek az évszakokhoz, ünnepeinkhez, a család témakörhöz.

Mivel a hat éves korosztály lételeme, fő tevékenysége a játék, a körülöttük lévő világot, saját képességeiket, lehetőségeiket is játék közben ismerik meg. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a képességfejlesztés során is nagyon sok játékpedagógia módszert alkalmazzunk.

Az iskola előkészítő foglalkozásokat tanítónő, gyógypedagógus, tanár, egészség – és mozgásfejlesztő, valamint kutyás szakemberek végzik.

„Minden óvodás gyermeknek szüksége lenne egy ilyen évre, mielőtt beültetik az iskolapadba”

Érdeklődik a program gyakorlati része iránt?

Napirend? Felszerelés? Költségek?

Szívesen megtudná mit gondoltak a SZÜLŐK a program után?

Miért választottak minket és mi lett az eredmény?

Megszakítás