Iskolaelőkészítő csoport - Mini Iránytű Program

Gyermeke úgy kapta meg az iskolaérettségi papírt, hogy folyamatos fejlesztést írt elő a nevelési tanácsadó?

Úgy érzi, hogy gyermekének az óvoda már nem tud újat nyújtani, de iskolára még nem áll készen?

Feszültséget okoz, hogy hol kezdje az iskolát óvodás gyermeke?

Szeretné, ha gyermeke fejlett képességekkel és erős alapokkal kezdené az első osztályt?

 

“Nagyon sokat kaptunk a programtól. Életünk legjobb családi döntése az volt, hogy megadtuk a kisfiunknak ezt az egy évet.” – Krehó Edit, Norba anyukája

Dunaújvárosban egyedülálló módon iskola előkészítő csoportot hozunk létre azoknak a 6. életévét betöltött gyermekeknek, akik egyébként már iskoláskorúak lennének, de még nem mennek iskolába. Ha úgy tetszik „nulladik osztályba” íratja a szülő gyermekét, biztosítva ezzel a gyermek fizikai, érzelmi, és értelmi biztonságát és stabilitását, amely elengedhetetlen egy sikeres iskolakezdéshez.

Úgy tudják, hogy csak két lehetőség van: első osztály vagy még egy év óvoda?
Van egy harmadik lehetőség is!
A Pentelei Mini Iránytű Programja…

 

A Mini Iránytű Program célja, hogy a gyermekek kiegyensúlyozatlan képességstruktúráját kiegyensúlyozottabbá tegye, és a képességeketkészségeket megerősítse annak érdekében, hogy a gyermekek az iskolába lépésig pótolni tudják a különböző területen jelentkező elmaradásaikat. A megkésett fejlődésű, részképesség-gyengeséggel küzdő, szociális fejlődésükben elmaradást mutató gyermekek számára ideális fejlődési lehetőséget biztosítunk.

Tapasztalataink alapján az egyéves, iskoláskort megelőző intenzív és egyénre szabott foglalkozás hatására a bizonytalan képességeik biztosabbá vállnak. Mindez elősegíti a jobb iskolakezdést és a gyermeket sok iskolai kudarctól megóvhatjuk.

“Ma már végig tudja ülni a tanórát, figyel a tanítóra, ceruzával dolgozik” mondta Szabó Zsuzsa, Szabi anyukája gyermeke 1. osztályos munkájáról, miután elvégezte a Mini Iránytű Programot.

 

További érdekességeket és részletek a program oldalán!

www.penteleiszakkepzo.hu/elokeszito

 

Óvodáknak

Tisztelt Intézményvezető!

 

Biztosan Ön is hallotta már kollégáját arról beszélni, hogy van olyan gyermek a csoportjában, akit nem tart iskolaérettnek. Mit tud javasolni ilyenkor kollégája?
Esetleg maradjon ott az óvodában vagy azért próbálják meg az iskolát hátha…?!

Örömmel vennénk, ha egy harmadik, egyedi lehetőség is szerepelne a “választhatási lehetőséget listáján” a 2019/2020-as tanévtől!

Ez pedig a Pentelei Mini Iránytű Programja!

Ha úgy érzi, hogy Ön szerint is híresztelésre méltó a program, kérem segítsen, hogy minél több szülő tájékozódhasson a programról! Hogyan?

A teljes levél, részletes programleírás és érdekességek megtalálhatóak a program honlapján: https://penteleiszakkepzo.hu/ovodaknak/

 

 

Az iskolakezdésre valóban iskolaérett lesz-e a gyermeke? Szeretné, ha fejlett képességekkel és erős alapokkal kezdené az első osztályt?

Dunaújvárosban egyedülálló módon iskola előkészítő csoportot hozunk létre azoknak a 6. életévét betöltött gyermekeknek, akik egyébként már iskoláskorúak lennének, de még nem mennek iskolába. Ha úgy tetszik „nulladik osztályba” íratja a szülő gyermekét, biztosítva ezzel a gyermek fizikai, érzelmi, és értelmi biztonságát és stabilitását, amely elengedhetetlen egy sikeres iskolakezdéshez.

Pedagógiai programunkkal célunk, hogy átmenetet biztosítsunk az óvoda és az iskola között.. Az iskola előkészítővel egy teljes évet nyernek, miközben a gyerek egy fejlesztő közegben nevelkedik. Ezt követően még mindig a szülők kezében a döntés lehetősége arról, hogy a „nulladikat” követően  a mi iskolai modellünkbe íratják gyermeküket első osztályba, vagy egy más-, akár állami- iskolarendszert válasszanak.

Pedagógiai programunkat minden tekintetben az az iskolaérettség kritériumai határozzák meg.
A megismerő tevékenység (pl. figyelem, észlelés, gondolkodás stb.), a mozgásfejlesztés (egyensúly, gyorsaság, ügyesség. ritmusérzék) a kommunikációs készség, a szociális érettség (viselkedési normák, önkiszolgálás, társas kapcsolatok) fejlesztése kiemelt szerepet kap pedagógiai munkánk során. A fentiek mind olyan képességek melyeknek fejlettsége meghatározza, hogy lesznek-e a gyermeknek tanulási zavarai, milyen teljesítményt nyújt az iskolában, sportban, munkahelyén, milyen kapcsolatot alakít ki a többi emberrel a későbbiek során.

Projekt alapú oktatási formánkban témákra osztjuk fel az évet, és ezeken a témákon haladunk a megfelelő ütemben. Ezek a témák természetesen egymásra épülnek és illeszkednek az évszakokhoz, ünnepeinkhez.

Módszereink

Mivel a hat éves korosztály lételeme, fő tevékenysége a játék, a körülöttük lévő világot, saját képességeiket, lehetőségeiket is játék közben ismerik meg. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a képességfejlesztés során is nagyon sok játékpedagógia módszert alkalmazzunk.

Szakmaiságunk

Az iskola előkészítő foglalkozásokat óvónő, gyógypedagógus, tanár, egészség – és mozgásfejlesztő szakemberek szervezik, végzik.

 

 

 

 

 

 

Az iskolaérettség kritériumai

Biológiai, fizikai, testi alkalmasság

Megfelelő testi fejlettség: a gyermek magassága minimum 110-120 cm, súlya a 18-20 kg. (ettől persze lehetnek eltérések, genetikai eltérések alapján) ,

 • alakváltozás – a gyermek alakja megnyúlik, eltűnik a kisgyerekes pocak,
 • elindult a fogváltás,
 • megfelelő fizikai erőnlét és egészségi állapot – ami az iskolatáska cipelése, és az egy helyben ülés miatt fontos,
 • látás, hallás megfelelően fejtett (esetleg korrigált)
 • kézdominancia – jobb, illetve balkezesség – felismerhető
 • a gyermek mozgása összehangolt (lábujjhegyen -, sarkon járás, egy lábon ugrálás,
  indiánszökdelés megy neki)
 • a gyermek finommozgása összerendezett – képes a váll, a csukló és az ujjak független mozgatására, ügyesen fogja a ceruzát, tud cipőt kötni.

Pszichés alkalmasság

A gyermek várja az iskolát, készül rá, ez a játékaiban is megjelenik,

 • érzelmileg kiegyensúlyozott, van önuralma
 • alkalmazkodik a szabályokhoz, képes elfogadni a felnőttek irányítását, együttműködik a többiekkel,
 • a rábízott feladatokat el tudja végezni, nem hagyja félbe,

Kialakult a feladattudata. Elfogadja, hogy bizonyos dolgokat akkor is el kell végeznie, ha nincs hozzá kedve, ha fáradt vagy szívesebben játszana. Nem akar mindent azonnal, képes szükségleteit késleltetni, várni.

Képes megfelelő kapcsolatot kialakítani a felnőttekkel és a gyerekekkel. Igényli a közösséget, oda beilleszkedik, betartja annak szabályait.

Kudarctűrő képesség – nem veszíti el a kedvét, ha valami nem sikerül elsőre, ha ki kell javítania. Nem esik kétségbe, ha nem az övé a legszebb, a legjobb rajz elkészítés vagy feladatelvégzés.

Értelmi képességek:

Tartós figyelem – 15-20 percig leköthető a gyermek figyelme rajzolással, feladatlap kitöltéssel, színezéssel.

Megfelelő emlékezet – versek, rövidebb meséket meg tud jegyezni és el tud mondani.

Gondolkodása elvontabb, logikusabb – felismeri a rész-egész viszonyát, képes a lényeg kiemelésére, az összefüggések meglátására.

Az 1-10 számok között eligazodik, pontosan használja a több-kevesebb, kisebb-nagyobb fogalmát.

Megfelelő beszédkészséggel rendelkezik – tiszta és érthető a hangképzés, gazdag szókinccsel és a nyelvtani szabályoknak megfelelően fejezi ki magát.

Ismeri a saját testét, tisztában van a testrészek nevével és helyével.
Jól tájékozódik térben és síkban. Nem okoz gondot a fent-lent, balra – jobbra, előtt- mögött irány beazonosítása.

Képes a sorminta folyatására, soralkotásra. Ismeri személyes adatait, családtagjai nevét, lakhelyét.

Skip to content