Előkészítő csoport

Nálunk szeretnének tovább tanulni?

Ennek szívből örülünk!

Jöjjenek el hozzánk beiratkozni, hogy elindulhasson a felvételi folyamata!

A beiratkozás időpontja: 2019. április 11. és 12. 10.00 – 15.00


Kérjük, hozza magával gyermeke papírjait!

Előkészítő csoport – híd az óvoda és az első osztály között

A túloldalon vár a tanulásra kész, boldog gyermek

FONTOS, eldöntendő, szülői kérdések:

Ott tartanák a gyermeket az óvodában, de az már nem elég érdekes a számára?

Felmerült Önben, hogy az iskolakezdésre nem lesz iskolaérett a gyermeke?

Szeretné, ha fejlett képességekkel és erős alapokkal kezdené az első osztályt?

Ha a válasz IGEN, akkor a megoldás a Pentelei Előkészítő Program!

Pentelei Előkészítő Program

Pedagógiai programunkkal célunk, hogy átmenetet biztosítsunk az óvoda és az iskola között. Az iskola előkészítővel egy teljes évet nyernek, miközben a gyerek egy fejlesztő közegben nevelkedik. Ezt követően még mindig a szülők kezében a döntés lehetősége arról, hogy a „nulladikat” követően  a mi iskolai modellünkbe íratják gyermeküket első osztályba, vagy egy más-, akár állami- iskolarendszert válasszanak.

Pedagógiai programunkat minden tekintetben az iskolaérettség kritériumai határozzák meg.

A megismerő tevékenység (pl. figyelem, észlelés, gondolkodás stb.), a mozgásfejlesztés (egyensúly, gyorsaság, ügyesség. ritmusérzék) a kommunikációs készség, a szociális érettség (viselkedési normák, önkiszolgálás, társas kapcsolatok) fejlesztése kiemelt szerepet kap pedagógiai munkánk során. A fentiek mind olyan képességek melyeknek fejlettsége meghatározza, hogy lesznek-e a gyermeknek tanulási zavarai, milyen teljesítményt nyújt az iskolában, sportban, munkahelyén, milyen kapcsolatot alakít ki a többi emberrel a későbbiek során.

 

Napirend

 • 8-9-ig szabadjáték, meseolvasás, élménysáv
 • 00 – 12.00 foglalkozások
 • 00-tól ebéd
 • 00 – 14.00 szülők érkezése

 

Módszereink

Projekt alapú oktatási formánkban témákra osztjuk fel az évet, és ezeken a témákon haladunk a megfelelő ütemben. Ezek a témák természetesen egymásra épülnek és illeszkednek az évszakokhoz, ünnepeinkhez. Ebben a formában történik a művészeti képzés is, a különféle kreatív foglalkozások.

Mivel a hat éves korosztály lételeme, fő tevékenysége a játék, a körülöttük lévő világot, saját képességeiket, lehetőségeiket is játék közben ismerik meg. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a képességfejlesztés játék- és élménypedagógiai módszereket alkalmazzunk.

Szakmaiságunk

Az iskola előkészítő foglalkozásokat óvónő, gyógypedagógus, tanár, egészség – és mozgásfejlesztő szakemberek szervezik, végzik.

Gyakorlati információk

Időtartam: egy tanév

Felvétel feltétele: 6. életév betöltése és iskolaérettségi papír

Létszám: max. 12 fő

Felszerelés:

 • sportruha, sportcipő, kulacs
 • tankönyv csomag, ára kb. 8.000 Ft (iskola segít a beszerzésben)
 • 1 csomag rajzlap
 • vízfesték/tempera készlet
 • ecsetek, tálka
 • tolltartó
  • vonalzó
  • filctoll
  • színes ceruza
  • radír
  • ceruza és ceruzafogó
  • olló
 • 1 db A4 mappa
 • 1 db A5 sima füzet

Alapítványi hozzájárulás: 25.000 Ft/hó, mely tartalmazza

 • tízórait;
 • ebédet (keddtől péntekig);
 • logopédiai foglalkozást hetente;
 • mozgásfejlesztést naponta;
 • gyógypedagógussal foglalkozást heti négyszer;
 • differ felmérés az év elején és végén;fbb

Értékelés

 • szóbeli értékelés napi szinten
 • írásban félévkor és évvégén
  • kompetencia tanúsítvány kiállítása
  • differ eredmények kiosztása és elmagyarázása

 

Amit a program NEM tartalmaz

 • napközis foglalkozást
 • nem tanítjuk meg a gyermeket írni és olvasni,

HELYETTE előkészítjük a gyermeket ezen tevékenységek későbbi, könnyebb megtanulására!

Szeretné tájékoztatni a többieket is erről a különleges programról?

 

Az iskolakezdésre valóban iskolaérett lesz-e a gyermeke? Szeretné, ha fejlett képességekkel és erős alapokkal kezdené az első osztályt?

Dunaújvárosban egyedülálló módon iskola előkészítő csoportot hozunk létre azoknak a 6. életévét betöltött gyermekeknek, akik egyébként már iskoláskorúak lennének, de még nem mennek iskolába. Ha úgy tetszik „nulladik osztályba” íratja a szülő gyermekét, biztosítva ezzel a gyermek fizikai, érzelmi, és értelmi biztonságát és stabilitását, amely elengedhetetlen egy sikeres iskolakezdéshez.

Pedagógiai programunkkal célunk, hogy átmenetet biztosítsunk az óvoda és az iskola között.. Az iskola előkészítővel egy teljes évet nyernek, miközben a gyerek egy fejlesztő közegben nevelkedik. Ezt követően még mindig a szülők kezében a döntés lehetősége arról, hogy a „nulladikat” követően  a mi iskolai modellünkbe íratják gyermeküket első osztályba, vagy egy más-, akár állami- iskolarendszert válasszanak.

Pedagógiai programunkat minden tekintetben az az iskolaérettség kritériumai határozzák meg.
A megismerő tevékenység (pl. figyelem, észlelés, gondolkodás stb.), a mozgásfejlesztés (egyensúly, gyorsaság, ügyesség. ritmusérzék) a kommunikációs készség, a szociális érettség (viselkedési normák, önkiszolgálás, társas kapcsolatok) fejlesztése kiemelt szerepet kap pedagógiai munkánk során. A fentiek mind olyan képességek melyeknek fejlettsége meghatározza, hogy lesznek-e a gyermeknek tanulási zavarai, milyen teljesítményt nyújt az iskolában, sportban, munkahelyén, milyen kapcsolatot alakít ki a többi emberrel a későbbiek során.

Projekt alapú oktatási formánkban témákra osztjuk fel az évet, és ezeken a témákon haladunk a megfelelő ütemben. Ezek a témák természetesen egymásra épülnek és illeszkednek az évszakokhoz, ünnepeinkhez.

Módszereink

Mivel a hat éves korosztály lételeme, fő tevékenysége a játék, a körülöttük lévő világot, saját képességeiket, lehetőségeiket is játék közben ismerik meg. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a képességfejlesztés során is nagyon sok játékpedagógia módszert alkalmazzunk.

Szakmaiságunk

Az iskola előkészítő foglalkozásokat óvónő, gyógypedagógus, tanár, egészség – és mozgásfejlesztő szakemberek szervezik, végzik.

 

 

 

 

 

 

Az iskolaérettség kritériumai

Biológiai, fizikai, testi alkalmasság

Megfelelő testi fejlettség: a gyermek magassága minimum 110-120 cm, súlya a 18-20 kg. (ettől persze lehetnek eltérések, genetikai eltérések alapján) ,

 • alakváltozás – a gyermek alakja megnyúlik, eltűnik a kisgyerekes pocak,
 • elindult a fogváltás,
 • megfelelő fizikai erőnlét és egészségi állapot – ami az iskolatáska cipelése, és az egy helyben ülés miatt fontos,
 • látás, hallás megfelelően fejtett (esetleg korrigált)
 • kézdominancia – jobb, illetve balkezesség – felismerhető
 • a gyermek mozgása összehangolt (lábujjhegyen -, sarkon járás, egy lábon ugrálás,
  indiánszökdelés megy neki)
 • a gyermek finommozgása összerendezett – képes a váll, a csukló és az ujjak független mozgatására, ügyesen fogja a ceruzát, tud cipőt kötni.

Pszichés alkalmasság

A gyermek várja az iskolát, készül rá, ez a játékaiban is megjelenik,

 • érzelmileg kiegyensúlyozott, van önuralma
 • alkalmazkodik a szabályokhoz, képes elfogadni a felnőttek irányítását, együttműködik a többiekkel,
 • a rábízott feladatokat el tudja végezni, nem hagyja félbe,

Kialakult a feladattudata. Elfogadja, hogy bizonyos dolgokat akkor is el kell végeznie, ha nincs hozzá kedve, ha fáradt vagy szívesebben játszana. Nem akar mindent azonnal, képes szükségleteit késleltetni, várni.

Képes megfelelő kapcsolatot kialakítani a felnőttekkel és a gyerekekkel. Igényli a közösséget, oda beilleszkedik, betartja annak szabályait.

Kudarctűrő képesség – nem veszíti el a kedvét, ha valami nem sikerül elsőre, ha ki kell javítania. Nem esik kétségbe, ha nem az övé a legszebb, a legjobb rajz elkészítés vagy feladatelvégzés.

Értelmi képességek:

Tartós figyelem – 15-20 percig leköthető a gyermek figyelme rajzolással, feladatlap kitöltéssel, színezéssel.

Megfelelő emlékezet – versek, rövidebb meséket meg tud jegyezni és el tud mondani.

Gondolkodása elvontabb, logikusabb – felismeri a rész-egész viszonyát, képes a lényeg kiemelésére, az összefüggések meglátására.

Az 1-10 számok között eligazodik, pontosan használja a több-kevesebb, kisebb-nagyobb fogalmát.

Megfelelő beszédkészséggel rendelkezik – tiszta és érthető a hangképzés, gazdag szókinccsel és a nyelvtani szabályoknak megfelelően fejezi ki magát.

Ismeri a saját testét, tisztában van a testrészek nevével és helyével.
Jól tájékozódik térben és síkban. Nem okoz gondot a fent-lent, balra – jobbra, előtt- mögött irány beazonosítása.

Képes a sorminta folyatására, soralkotásra. Ismeri személyes adatait, családtagjai nevét, lakhelyét.