Rész szakképesítés

 

A tanulásban akadályozott fiatalok szakképző iskolatípusa a Szakiskola, mely a gyógypedagógiai intézmény része, középfokú nevelési–oktatási intézmény. Az alapfokú gyógypedagógiai nevelő–oktató munka eredményeire támaszkodva differenciált segítséget nyújt aszakma tanulásához, valamint a szakképesítés munkaterületéheztartozó legjellemzőbb munkakörök betöltéséhez szükségeskompetenciák elsajátításához. Felkészíti tanulóikat az egész életen át tartó tanulásra, a tanulók társadalmi beilleszkedésére.

A speciális nevelés az egyéni bánásmód és az egyéni haladás elvére épül, melyben folyamatos a praktikus ismeretek oktatása, a kommunikációs és szociális képességek fejlesztése. Kiemelt feladatunk, hogy a tanulók a munkába álláshoz és életkezdéshez szükséges ismereteket is megszerezzék. Ennek alapvető fontosságú eszköze a szakma iránti szeretet kialakítása, a minőségi, pontos munkavégzésrenevelés.

A fiatalok munkanélkülisége ellen az egyik lehetséges eszköz az iskolázottság, aszakképesítés megszerzése. Fontos törekvésünk, hogy az Szakiskola felkészítő, nevelő-oktató munkája összhangban legyen a munkaerő–piaci igényekkel és követelményekkel. A tudásalapú társadalom új kihívásokat, elvárásokat jelent intézményünk számára is.

A lehetőségekhez képest minden felvett tanulónk számára szakmát, megélhetést jelentő szakképesítést kívánunk biztosítani. Törekszünk arra, hogy minél kisebb legyen a lemorzsolódás. Eltökélt szándékunk, hogy tanulóink olyan tudásra, erkölcsi normákrategyenek szert, amelyek alkalmassá teszik őket a munkahelyen való beilleszkedésre, a közösségi életre, ahol alkalmazni tudják a kulturált viselkedés szabályait. Képesek legyenek érdekeik érvényesítésére, eredménnyel, sikeresen helyezkedjenek el szakmájukban. A speciális szakiskolának, a benne folyó pedagógiai tevékenységnek elsősorban a fiatalok szakemberré válásának előkészítését, a munkára, a szakmai hivatásra való nevelését kell szolgálnia, mindazon diákélményekkel együtt melyek meghatározói ennek a korosztálynak, társadalmi beilleszkedésüknek.

 

Képzéseink:

  • 21 811 01 Konyhai kisegítő 
  • 31 811 04 Vendéglátó eladó
  • 21 542 01 Lakástextil készítő
  • 21 542 02 Textiltermék-összeállító
  • 21 621 01 Lóápoló és gondozó
  • 21 582 01 Szobafestő
  • 31 541 15 Falusi vendéglátó
  • 31 541 18 Kistermelői élelmiszer előállító