Közzétételi lista - adatok

 

1.Felvételi lehetőség:

 Felvétel a 9. évfolyamra:

Iskolai előképzettség:

  • általános iskolai végzettség (végbizonyítvány, illetve alapvizsgát igazoló dokumentum)

 

Szakmai előképzettség:

  • nem szükséges

 

Egészségügyi és egyéb feltételek:

  • egészségügyi alkalmasság, szakmai rátermettség
  • kézügyesség, kreativitás
  • kommunikációs készség.

 

Felvétel a 1/13-2/14. évfolyam

 

A képzésre jelentkező tanulónak olyan társintézményekből tudjuk átvenni, melynek szakmai képzése hasonló keretek között zajlik, mint nálunk az iskolában. Emellett az iskolaorvos által meghatározott egészségügyi feltételeknek kell megfelelniük, amelyek a képzésben való részvételt, valamint a szakképesítés megszerzését követően a folyamatos munkavégzést lehetővé teszik. Ezek a következők:

·      átlagos testi fejlettség,

·      megfelelő mozgáskoordináció,

·      tünetmentes szervi működés,

·      színtévesztés hiánya,

·      ép idegrendszer,

·      allergiamentesség.

 

A képzésre jelentkező tanulónak részt kell venni ismerkedő egyéni elbeszélgetésen is. Ezen iskolánk beiskolázással foglalkozó tanárainak egyike rögzített szempontrendszer alapján beszélget a jelentkezővel, megismeri tanulási motivációját, érdeklődési körét, speciális helyzetét, esetleges tanulási-egészségügyi problémáit.

A szakképesítés megszerzése, illetve az oktatásban való részvétel feltétele a szakmai alkalmassági vizsga követelményeinek való megfelelés.

 

 

2. A beiratkozás ideje:

 A tanév végén: június utolsó hete.

Pótbeiratkozás: augusztus utolsó hete. 

 

3. Az intézményben fizetendő térítési díj:

Intézményünkben a másodszakmás tanulóknak sem kell térítési díjat fizetni. 

 

4. A fenntartó értékelése:

A nevelési oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelést, nyilvános megállapításokat Fenntartó honlapján lehet megtekinteni.

 

5. Az iskolai nevelési-oktatási év rendje:

 

Székhely

Nyitvatartási idő

2400 Dunaújváros, Magyar út 49.

7 00 – 1530

 

A tanév év 2015. szeptember 1.-től, 2016. augusztus 31.-ig tart.

Intézményünk a 2015/2016. nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján az alábbi időszakokban tarthat zárva:

  • 2015. december 21.-2016. január 3. közötti időszakban
  • 2016. A nyári zárva tartás ideje alatt, fenntartói határozat alapján:
  • 2016. július 20 – augusztus 14

A zárva tartás alatt ügyelet: minden második hétfő 8.00-12.00

 

A 11/1994. (VI. 08.) MKM rendelet értelmében intézményünk a tanév során 6 nap nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, mely időpontokról a szülőket legalább 7 nappal előtte értesíti.

A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestületi értekezletek megtartására, illetve külső továbbképzésekre használja fel.

 

5. 1. ünnepek, megemlékezések rendje:

Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Program és az éves munkatervben meghatározottak szerint történik.

 

6. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk:

- Házirend,

- Pedagógiai Program,

-SZMSZ

- Éves Munkaterv

A dokumentációknak intézményünkben –a helyben szokásos módon-nyilvánosságot biztosítunk.

A Házirend egy példánya - beíratáskor - minden szülő számára átadásra kerül.

 

7. Munkatársak száma:

A Pentelei Molnár János Szakképző Iskola munkatársainak száma: 24 fő

 

8.  Iskolai végzettségek, szakképzettségek

VÉGZETTSÉG SZERINT

Főiskolai végzettségű

 9 fő

Egyetemi végzettségű

7 fő

Szakirányú középfokú végzettségű

8 fő

Főiskolai végzettségű, szakvizsgát tett (közoktatás vezetői) vezető pedagógus

0 fő

- Fejlesztő pedagógusi szakképzettség és gyógypedagógiai szakképzettség

(tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár)

1 fő

Rekreációs szakképzettség

2 fő

Egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztőpedagógusa

1 fő

Számítástechnikai szoftverüzemeltető (középfokú végzettség)

1 fő

 

11. gyakorlati csoportok száma: 21

 

12. A férőhelyek száma: 600 fő