Szakszámítás

Viszonyszámok alkalmazása

Tömegszámítások

 

Veszteségszámítások

 

Történelem és társadalomismeret

11. panzió, 11. burkoló, 11. ló, 9-10. szabó

1. Koronázási jelvényeink

(korona, kard, palást, jogar, országalma)

2. állampolgári ismeretek, emberi jogaink

 

Kommunikáció

10. vendéglátó

szövegértési és helyesírási feladatsor

A levél: hivatalos levél, baráti levél, kérvény, panaszlevél  (nyelvi, formai elvárások)

 

9-10. szabó

szövegértési  és helyesírási feladatsor

 

9. szakács, pincér

szövegértési és helyesírási feladatsor

szófajok:  főnév , számnév, melléknév, ige (csoportjaik, jellemzőik, feladatok)

 

Szakközép

Történelem

Kultúra és vallás az ókori keleti államokban (Kína, India, Perzsa Birodalom, Palesztina, Egyiptom)

Az athéni demokrácia működése (Periklész) és válsága

Iszlám vallás kialakulása és tanításai

A  középkori város

A magyar nép eredete és vándorlása, a honfoglalás

Árpád-házi uralkodók: II. András és az aranybulla

                                         IV. Béla és a tatárjárás

Vegyes-házi uralkodók: Károly Róbert hatalomra kerülése, gazdaságpolitikája

                                           Hunyadi János törökellenes harcai

 

Irodalom

Homéroszi eposzok

Szophoklész: Antigoné, az ókori görög dráma és színjátszás

Shakespeare: Romeo és Júlia, reneszánsz dráma és színjátszás

Moliére: Tartuffe, francia klasszicista dráma és színjátszás

Balassi Bálint költészete

 

Magyar nyelv

Kommunikáció

Helyesírási alapelvek

Beszédhangjaink, hangzótörvények

Szóösszetételek

Szófajok: igék,  névszók

 

Angol

9. évfolyam

Angol Haladó csoport

A kiadott és gyakorolt szöveg alapján

Reading and translating

answering the questions

Vegetables

Dialogue :   At a restaurant

 

9. matek

Mértékegység átváltás

Síkidomok, testek

kerület, területszámítás

 

10.évfolyam

A kiadott és gyakorolt szöveg alapján

Reading and translating

answering the questions

Vegetables

Dialogue :   At a restaurant

 

 

Informatika

9.évfolyam - Digitális

Windows operációs rendszer kialakulása és története
Digitális oktatás az interaktív tábla előnyei és használata az oktatásban.(mi az a digitális oktatás, digitális tananyag,hogyan lehet alkalmazni a tanításban, az interaktív tábla alkalmazása.

GPS kialakulása,története,használata,előnyei-hátrányai.

Ezekről a témakörökről írásban elkészített, témakörönként min. 1db A/4-es oldal terjedelmű dolgozat elkészítése és a vizsga előtti átadása a pótvizsga elkezdésének az alapfeltétele. Mind a három témakör kidolgozása kötelező. A vizsgakövetelmény a kidolgozott témakörök szóbeli ismertetése. Amennyiben az írásban elkészítendő témakörök közül akár egy is hiányzik a vizsga nem kezdhető meg.

 

 

10. évfolyam - Digitális

Windows operációs rendszer kialakulása és története
Digitális oktatás az interaktív tábla előnyei és használata az oktatásban.(mi az a digitális oktatás, digitális tananyag,hogyan lehet alkalmazni a tanításban, az interaktív tábla alkalmazása.

GPS kialakulása,története,használata,előnyei-hátrányai.

 

Ezekről a témakörökről írásban elkészített, témakörönként min. 1db A/4-es oldal terjedelmű dolgozat elkészítése és a vizsga előtti átadása a pótvizsga elkezdésének az alapfeltétele. Mind a három témakör kidolgozása kötelező. A vizsgakövetelmény a kidolgozott témakörök szóbeli ismertetése. Amennyiben az írásban elkészítendő témakörök közül akár egy is hiányzik a vizsga nem kezdhető meg.

 

 

9. Vendéglátó Cukrász

 • Élesztős tészták
 • Omlós tészták
 • Vajas tészta
 • Forrázott tészta
 • Az alaptésztákból készíthető sütemények
 • Gazdálkodás
 • Mit jelent a gazdasági verseny
 • Mi a bank-a tőkepiac-a pénzpiac
 • Mit nevezünk munkaerőpiacnak
 • Mi az árupiac
 • A piac csoportosítása
 • Minek a hatására alakulnak az árak
 • Mikor beszélünk piaci egyensúlyról
 • Mit nevezünk kínálatnak
 • A piac fogalma
 • A kereslet fogalma
 • Mit nevezünk piacnak
 • A pénz funkciói
 • Mi a pénz
 • A csere fogalma
 • Élelmiszer
 • Mit nevezünk sütőipari fehértermékeknek
 • Kenyérfajták csoportosítása
 • Jellemezd a búzakenyeret
 • Kenyérbetegségek
 • Kenyérhibák
 • Jellemezd a jó minőségű kenyeret
 • Kenyér minőségét meghatározó tényezők csop.
 • Munkavédelem
 • A kiadott 1-2 tétel
 • Környezetvédelem
 • 10. vendéglátó
 • Gazdálkodás
 • Kit nevezünk vállalkozónak
 • Mit nevezünk gazdasági tevékenységnek
 • Mi a vállalkozás
 • Mi a profitorientáció
 • Mit jelent a kockázatvállalás
 • A vállalkozások csoportosítása tevékenységi kör szerint/tulajdonforma szerint/társasági forma szerint
 • Ki és mikor lehet egyéni vállalkozó
 • Élelmiszer
 • Mit nevezünk malomipari termékeknek/csoportosítása
 • Jelentősebb gabonaféléink/jell. azokat
 • A gabonaszem összetétele és táplálkozástani jelentősége
 • A gabonafélék feldolgozása
 • A búzalisztek típusai
 • Sütő és tésztaipari termékek ált. jellemzése, fogalma

 

 

 

Lovász 9-10. évfolyam

 

9. Gondozás

 • Elülső végtag részei
 • Hátulsó végtag részei
 • Klinikai alapértékek
 • Takarmányok csoportosítása
 • Pata felépítése
 • A mozgás szervrendszere
 • Emésztőkészülék
 • Bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek
 • Fedeztetéshez kapcsolódó számítási feladat

 

9. Lovaglás

 • Patanyomfigurák
 • A ló használata hátaslóként napjainkban
 • Lovas szakágak bemutatása
 • Lovardai szabályok
 • Lovas segítségadásai

 

Szabó   9-10. évfolyam

10. Technológia

Gépi öltések csoportosítása

öltés képzés menete

huroköltésű varrógép befűzési folyamata

huroköltés és láncöltés jellemzői, összehasonlításuk

huroköltés és láncöltés felhasználási területei

 

10. Anyagismeret

Textilipari szálas anyagok csoportosítása.

Len története, keresztmetszeti kép, szedési folyamata, viselési tulajdonságai, kezteleési tulajdonságai felhasználásuk.

Egyéb növényi szálas anyagok jellemzői és felhasználási területe

A gyapjú története,  mikroszkópi képe, viselési és kezelési tulajdonságai, felhasználási területe.

 

10. Szerkesztés- modellezés:

Méretvétel szoknya esetében. Mérettáblázatok típusai és használatuk.

Szerkesztési háló

Női szoknya alapszerkesztés negyedes centivel, megadott méretek alapján

A szoknya szűkítő varrásainak kialakítása, szempontok meghatározása

 

10. Gyártás előkészítés

Női testalkat jellemzői, magasság, testalkat, válltartás, kerületméretek.

Jellegzetes testalkatok

Modelltervezés szempontjai

Előnyös és előnytelen ruhadarabok jellemzése, szín és fazon alapján

 

10. Matematika

Számegyenes

Pozitív, negatív számokkal való műveletek, összeadás, kivonás, szorzás,osztás

Kompetencia feladatok, idő, távolság, csekk,

 

10. Természetismeret

Naprendszer, bolygók, a Föld mozgásai, kontinensek, óceánok, égtájak, napfordulók

 

10. Angol

 

Köszönés, bemutatkozás, rámutatás, lakóhely, kor, család, határozott és határozatlan névelő

 

Technológia

Gépi öltések csoportosítása

öltés képzés menete

huroköltésű varrógép befűzési folyamata

huroköltés és láncöltés jellemzői, összehasonlításuk

huroköltés és láncöltés felhasználási területei

 

Anyagismeret

Textilipari szálas anyagok csoportosítása.

Len története, keresztmetszeti kép, szedési folyamata, viselési tulajdonságai, kezteleési tulajdonságai felhasználásuk.

Egyéb növényi szálas anyagok jellemzői és felhasználási területe

A gyapjú története,  mikroszkópi képe, viselési és kezelési tulajdonságai, felhasználási területe.

 

Szerkesztés- modellezés:

Méretvétel szoknya esetében. Mérettáblázatok típusai és használatuk.

Szerkesztési háló

Női szoknya alapszerkesztés negyedes centivel, megadott méretek alapján

A szoknya szűkítő varrásainak kialakítása, szempontok meghatározása

 

Gyártás előkészítés

Női testalkat jellemzői, magasság, testalkat, válltartás, kerületméretek.

Jellegzetes testalkatok

Modelltervezés szempontjai

Előnyös és előnytelen ruhadarabok jellemzése, szín és fazon alapján

 

Matematika

Számegyenes

Pozitív, negatív számokkal való műveletek, összeadás, kivonás, szorzás,osztás

Kompetencia feladatok, idő, távolság, csekk,

 

Természetismeret

Naprendszer, bolygók, a Föld mozgásai, kontinensek, óceánok, égtájak, napfordulók

 

Angol

 

Köszönés, bemutatkozás, rámutatás, lakóhely, kor, család, határozott és határozatlan névelő